Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Finansiering af andelsbolig

Finansiering og økonomi

 
Opdateret 05.05.2015

Finansiering af andelsboligen

En andelsbolig skal betales kontant. Men du kan finansiere dit køb med et banklån, hvor andelsboligen stilles som sikkerhed for lånet.

Lån i banken med pant i andelsboligen

Som andelshaver kan du ikke optage realkreditlån. Det er andelsboligforeningen, som ejer ejendommen, og kan optage realkreditlån mod sikkerhed i foreningens ejendom. Derfor er det også vigtigt, at du holder dig godt orienteret om de dispositioner, som foreningen foretager. Og du bør deltage aktivt i beslutningsprocessen, selv om det umiddelbart kan være svære sager at forholde sig til. Det har stor betydning for din personlige økonomi. Som andelshaver har du altså udelukkende mulighed for at optage lån i et pengeinstitut eller lignende. Penge- og realkreditinstitutterne arbejder dog ofte sammen, og du kan derfor med fordel henvende dig til flere institutter, når du skal optage lån.

Som andelshaver har du ret til at pantsætte din andel - dvs. din del af foreningens nettoformue minus allerede pantsatte dele. Andelsboligforeningen kan ikke modsætte sig, men foreningen kan dog beslutte, at der skal være en lånegrænse på 80% af andelens værdi. Sådan en beslutning skal i givet fald fremgå af vedtægterne, og da kan du altså kun stille sikkerhed for lånet med 80% af din andels værdi.

Du kan optage lån til køb og til modernisering af andelsboligen, men du kan også optage lån til andre formål, der ikke har nogen tilknytning til andelen.

Når du låner i din andelsbolig

Når du skal optage lån i et pengeinstitut med din andel som sikkerhed for lånet, skal andelsboligforeningens bestyrelse afgive en erklæring om, at du er godkendt som andelshaver og har brugsret til den angivne bolig. Denne erklæring kaldes 'Erklæring om adkomst'.

Foreningen kan i vedtægterne beslutte at opkræve et mindre gebyr for erklæringen. I nogle tilfælde er det foreningens administrator, der afgiver erklæringen. Da vil det være administrator, der kan opkræve gebyret.

Du skal bruge erklæringen, når pengeinstituttet skal tinglyse deres pant i din andel. Bestyrelsen eller administrator skal som udgangspunkt afgive erklæringen inden for ca. 3 uger.

Ud over 'Erklæring om adkomst' skal du bruge en andelsboligudskrift for at få lånet tinglyst. Andelsboligudskriften er et dokument, der viser ejerforholdene på en andelsbolig.

Pant og udlæg i andelsboligen

Hvis du misligholder dine betalingsforpligtelser, kan den, der har pant i din bolig, kræve pantet realiseret. Dette sker i første omgang ved, at panthaveren foretager udlæg i boligen. Misligholder du fortsat dine forpligtelser, vil panthaveren i værste fald kunne skride til tvangsrealisation af andelen. Den, der har penge til gode, kan altså med andre ord tvinge dig til at sælge din andel, hvis du ikke betaler dine renter og afdrag på gælden.

Andelsboligudskrift

En andelsboligudskrift viser ejerforholdene på en andelsbolig, og den skal tinglyses sammen med andelsboliglånet.

På OIS.dk finde du enheden og udskriften frem under BBR-oplysningerne i venstremenuen

Find andelsboligudskriften på OIS.dk

Erklæring om adkomst

Andelsboligforeningens bestyrelse udleverer en 'Erklæring om adkomst', som viser, om du er godkendt som andelshaver og har brugsret til den bolig, du stiller som sikkerhed for et lån

Relateret indhold

Guide: Før du går til investeringsrådgiveren

Det er klogt at overveje finansieringsmulighederne og få rådgivning om disse, allerede in..

Andelsbolighandel

Som boligform placerer andelsboligen sig mellem henholdsvis leje- og ejerboligen. Der er ..

Andelsboligudskrift

Nogle banker vil gerne se en andelsboligudskrift, når du skal have tinglyst et lån i din ..

Erklæring om adkomst

Hvis du vil stille din andel som sikkerhed for et lån, skal andelsboligforeningens bestyr..