Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Andelsbolighandel

Andelsbolighandel

 
Opdateret 25.08.2014

Handel med andelsboliger

Som boligform placerer andelsboligen sig mellem henholdsvis leje- og ejerboligen. Der er mange ligheder mellem handel med ejerboliger og andelsboliger. Men på trods af lighederne, er der også væsentlige forhold, som adskiller sig, og som det er vigtigt at holde sig for øje, når man vil købe eller sælge en andelsbolig.

Når du sælger en andelsbolig

Andelsboligloven indeholder regler for, hvor meget andelsboligen må koste. Der findes forskellige beregningsmetoder, og det er generalforsamlingen i andelsboligforeningen, der beslutter hvilken beregningsmetode, foreningen skal bruge. Foreningen skal også godkende salgsaftalen inden køberen kan overtage andelsboligen.

I mange foreninger er der desuden regler for, hvem man må sælge sin bolig til. Fx har mange foreninger ventelister, som eventuelle købere kan blive skrevet op på. Hvis der er særlige regler for, hvem man må sælge til, skal det stå i vedtægterne for andelsboligforeningen.

Siden 1. januar 2014 er sælgeren af en andelsbolig forpligtet til at udlevere en række nøgleoplysninger til køberen inden købsaftalen underskrives. Læs mere om nøgleoplysninger under "Handlen punkt for punkt".

For det meste kan man sælge sin andelsbolig uden professionel hjælp - det er ofte nok at inddrage bestyrelsen og eventuelt foreningens administrator. I nogle tilfælde kan du få behov for bistand fra en ejendomsformidler eller en advokat. Det kan være for at få hjælp til at finde en køber, eller hvis der opstår uenigheder med bestyrelsen i andelsboligforeningen eller mellem sælger og køber.

Når du køber andelsbolig

Når du køber en andelsbolig, skal du ligesom ved køb af al anden fast ejendom sætte dig grundigt ind i forholdene i foreningen og sørge for at få den fornødne rådgivning.

Du skal være opmærksom på, at der er forskel på reglerne for handlen afhængigt af om andelsboligen ligger i en allerede etableret forening eller om det er en forening, der ikke er stiftet endnu. læs mere under "Handlen punkt for punkt" og "Køb og salg af andele i forening under stiftelse."

Hvis du køber en andelsbolig i en allerede stiftet forening, er der regler i andelsboligloven om bl.a. hvad andelen må koste, og hvordan prisen regnes ud. Andelsboligforeningens generalforsamling fastsætter andelens værdi for det kommende år og den vil fremgå af en note i foreningens regnskab.

Som køber af en andelsbolig har du krav på at få udleveret en række nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og den pågældende andelsbolig, der er sat til salg. Det er sælgeren af andelsboligen, der skal sørge for, at du får disse oplysninger inden du skriver under på en købsaftale.

Fakta om andelsbolig

I en andelsboligforening ejer andelshaverne en andel af foreningens formue og har ret til at bo i en af foreningens boliger.

Andelsboligforeningen vælger en bestyrelse, der i det daglige driver foreningen.

Andelshaverne køber sig ind ved at betale et beløb, der repræsenterer andelens værdi.

Andelshaverne betaler desuden løbende boligafgift.


Eksterne links

Andelsboliger - mbbl.dk
Læs mere om andelsforeninger, normalvedtægter og juridiske rammer på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside