Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

BBR-meddelelse

Dokumenter om stamoplysninger

 
Opdateret 07.01.2015

BBR-meddelelse

En BBR-meddelelse er en udskrift af de oplysninger, der er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) hos kommunen for den pågældende ejendom.

I BBR fremgår bygningens identifikation, opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer og anvendelse. Oplysninger er baseret dels på ejerens indberetninger og dels på kommunens egne oplysninger.

BBR er en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt eventuelle tekniske anlæg og tekniske enheder mv. og stiller data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder.

Oplysningerne i BBR bruges blandt andet også ved optagelse af lån og ved forsikring af ejendommen.

Hvem gør hvad?

Det er sælger, der sørger for at fremskaffe oplysninger fra BBR i form af BBR-meddelelsen.

BBR-meddelelsen er indeholdt i Ejendomsdatarapporten, som købes ved bolighandel

Få en BBR-meddelelse

BBR-meddelelsen udsendes af den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Ved ændringer, herunder ændring i ejerforhold, udsendes automatisk en ny.

Du kan finde BBR-meddelelsen på Skats hjemmeside i skattemappen. Men du kan også finde oplysningerne fra BBR her på Boligejer ved at slå en adresse op i Find ejendomsdata.

Find BBR-meddelelsen ved et opslag på ejendommens adresse her på Boligejer - Ejendomsdata

Tjek oplysningerne

Det faktum, at oplysningerne også bygger på ejers oplysninger, gør, at man ved salg skal være særligt opmærksom på, om oplysningerne i BBR nu også svarer til de faktiske forhold. Er der foretaget bygningsændringer, typisk ved indvendige ændringer, er der måske ikke sket meddelelse til kommunen. Det er ofte forekommende, at der mangler registrering af eksempelvis en brændeovn, et ekstra toilet for blot at nævne nogle få eksempler.

Sælger bør bringe forholdene i overensstemmelse med de faktiske forhold inden salg, således at køber ikke overtager forhold, som måske kræver godkendelse af kommunen, og som kan give problemer.

Rettelser til BBR

Hvis der er fejl i BBR, skal du som ejer sørge for at det bliver rettet. Det gør du ved at kontakte den kommune, hvori din ejendom er beliggende.

Det er kommunen, som er ansvarlig for opdatering af Bygnings- og Boligregistret, BBR.

Rettelser til BBR - kontakt din kommune

Relateret indhold

Ejerbolighandel

Hvad enten du ønsker at gennemføre dele af handlen selv eller vil støtte dig til rådgiver..

Byggeri

Ethvert byggeprojekt, stort som småt, starter som en idé og ender som færdiggjort by..


Eksterne links

Vejledning til korrekte arealer i BBR
Er du i tvivl om arealerne på BBR-meddelelsen for dit hus er korrekte, kan arealerne kontrolleres ved hjælp af denne arealvejledning for enfamiliehuse.

Læs mere om BBR på BBR.dk

SKAT.dk