Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Byggeloven

Lovgivning om byggeri og ejendomsdata

 
Opdateret 24.07.2012

Byggeloven

Byggeloven er det overordnede regelsæt for byggeri i Danmark. Formålet med byggeloven er bl.a. at sikre, at bygninger bliver opført og indrettet, så de er brandsikre, og så de i øvrigt er sikre og sunde at opholde sig i. De konkrete regler findes i bygningsreglementet. Byggeloven indeholder desuden regler om markedskontrol med byggevarer og om obligatorisk byggeskadeforsikring.

Byggeloven sikrer blandt andet, at byggerier udføres og indrettes på en sådan måde, at bygninger er i orden i forhold til brand, sikkerhed og sundhed. Loven skal også sikre, at bebyggelsen og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet i forhold til brugen, og at de vedligeholdes forsvarligt.

Byggelovens afsnit 4A omhandler den obligatoriske byggeskadeforsikring.

Der skal tegnes en byggeskadeforsikring ved opførelse af nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og ved ombygning af eksisterende byggeri, hvis ombygningen er væsentlig. Det er den professionelle bygherre, der skal tegne forsikringen.

Formålet med den obligatoriske byggeskadeforsikring er at nedbringe antallet af fejl og mangler i det private boligbyggeri og styrke forbrugernes retsstilling i sager om udbedring af alvorlige byggeskader.

Byggeskadeforsikringen vil i en periode på 10 år til fordel for bygningsejeren dække udbedring af alvorlige byggeskader, der opstår på boligen.

Officielt navn

LBK nr 1185 af 14/10/2010 om byggelov

Læs loven

På retsinformation.dk kan du læse byggeloven

Byggeloven

Relateret indhold

Byggeprocessen

Ethvert byggeprojekt starter som en idé og ender som et færdiggjort byggeri. For at ..

Byggeprojekter

Ethvert byggeprojekt, stort som småt, starter som en idé og ender som færdiggjort byggeri..

Boligens skader

Boligens stand er vigtig - ikke bare, når du skal købe eller sælge, men også når du skal ..

Vedligeholdelse af boligen

Vejr og vind og almindelig brug slider hårdt på huset i løbet af året. For sikre dig et s..

Guide til vedligeholdelse og skader
Tæret eternittag

Du bør vedligeholde din bolig og kontrollere den for skader, så du undgår ubehagelige ove..

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Med en byggeskadeforsikring er du som boligejer dækket mod væsentlige skader i 10 år fra ..


Eksterne links

Bygningsreglementet