Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Bygningssagkyndige

Rådgivning

 
Opdateret 22.09.2014

Bygningssagkyndige

Hvis du skal sælge, er det den bygningssagkyndige, der laver tilstandsrapporten på din bolig. Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten kan sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring frigøre sælger for det almindelige mangelansvar.

Teknisk rådgivning til dig, der sælger

En beskikket bygningssagkyndig er typisk en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør, der er beskikket af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at udarbejde tilstandsrapporter. Nogle bygningssagkyndige kan desuden hjælpe dig med at få indhentet et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Lovpligtigt?

Det er lovpligtigt, at du som sælger får lavet en energimærkning inden salget (gælder for enfamiliehuse, ejer- og andelslejligheder, der annonceres i kommercielle medier). Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er ikke lovpligtig, men langt de fleste, der bor i hus, vælger at få dem lavet. Hvis du ønsker at få lavet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport for ejerlejligheder, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige krav.

Hvis du som sælger har fået lavet en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og præsenterer køber for disse samt et tilbud på en ejerskifteforsikring og et skriftligt tilsagn om at betale halvdelen af præmien, inden købsaftalen er underskrevet, vil du blive frigjort for dit almindelige sælgeransvar for mangler på boligen. Du skal også specifikt gøre køber opmærksom på denne ansvarsfrihed. Det kan du eventuelt gøre i et bilag til købsaftalen.

Rådgivning til dig, der køber

Selvom der foreligger en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport på den ejendom, du påtænker at købe, kan det være en god idé at alliere sig med en rådgiver alligevel. For de fleste kan det nemlig være yderst svært at gennemskue, hvilke konsekvenser, bygningsmæssige som økonomiske, evt. påpegede fejl og mangler har. En professionel rådgiver vil kunne hjælpe dig med overslag over, hvad påkrævede udbedringer vil beløbe sig til, således at du kan tage dette med i forhandlingen om boligens pris.

Andre tekniske rådgivere

Det er en god idé at få en specialist til at vurdere skaden, hvis der i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er nævnt særlige forhold omkring for eksempel el- og vvs-installationer og lignende, eller du selv opdager sådanne ved besigtigelsen af boligen. Specialisten kan vurdere skaden og give et overslag på, hvad det vil koste at udbedre den.

Hvis fejl og mangler bliver overset

Når en beskikket bygningssagkyndig udarbejder en tilstandsrapport, skal han være helt uvildig. Som sælger skal du sørge for, at der er adgang til alle dele af huset, og du har ikke mulighed for at påvirke eftersynet. Hvis du opdager fejl i tilstandsrapporten, bør du gøre den sagkyndige opmærksom på det, så han får mulighed for at rette den, inden der opstår problemer.

Som køber vil din ejerskifteforsikring normalt dække skader, som den sagkyndige ikke har registreret. Det er dog ikke alle købere, der tegner denne forsikring.

En bygningssagkyndig har en lovpligtig ansvarsforsikring, der omfatter oversete fejl og mangler - det er en betingelse for at blive beskikket. Hvis fejl og mangler ved tilstandsrapporten medfører et tab for enten køber eller sælger, som den sagkyndige ikke vil påtage sig, kan man klage til Disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige. I klagesager kan nævnet pålægge en beskikket bygningssagkyndig at betale erstatning for tab, der er lidt af klager, på grund af mangler og fejl i en tilstandsrapport.

Nævnet kan desuden gennemføre disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige og kan i den forbindelse tildele påtaler og advarsler, pålægge bøder eller frakende retten til at udøve hvervet som beskikket bygningssagkyndig. Afgørelser kan indbringes for domstolene.

Klager over bygningssagkyndige

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige.

Klageskemaet kan hentes på hjemmesiden www.husklage.dk.

 

Relateret indhold

Brug af byggerådgivere

Hvis du skal i gang med et større byggeprojekt på din ejendom, skal du overveje at hyre e..

Aftaler med byggerådgivere

Det er vigtigt, at du laver en skriftlig aftale med din rådgiver, som nøjagtigt beskriver..

Byggeprocessen

Ethvert byggeprojekt starter som en idé og ender som et færdiggjort byggeri. For at ..


Eksterne links

Huseftersyninfo.dk
Hjemmesiden for Huseftersynsordningen indeholder information, der primært retter sig mod bygningssagkyndige.

Sælgeroplysningsskema
Sælgerspørgsmål til version 6 af tilstandsrapporten