Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Byggeskadedatabase

Forsikring

 

Byggeskadedatabase

Her finder du beskrivelser af de mest almindelige og mindre væsentlige byggeskader ved nybyggeri , som typisk ikke vil være dækket af byggeskadeforsikringen. Du kan her finde råd og vejledning til at udbedre og begrænse skaderne, så de ikke udvikler sig. Langt de fleste skader, vil du kunne udbedre selv.

Søg på bygningsdel (emne) eller fritekst, eller klik på et af ikonerne nedenfor:

 

Søgeresultat

 • Aftrækskanal for naturlig ventilation er forkert Emne: Vand, varme, ventilation

  I boliger med aftrækskanal, der er ført op på loftet fra køkken og herfra videre gennem taget som naturlig ventilation, kan ventilationsrøret have en bøjning, der er alt for stor. Kanaler for naturlig ventilation skal være rimelige rette og uden for kraftige bøjninger. Man siger, at røret (kanalen) ...

 • Aftrækskanal ikke ført over tag Emne: Vand, varme, ventilation

  Aftrækskanalen er ikke ført over tag. Der er registreret i loftsrummet, at aftrækskanalen fra køkkenet ikke er tilsluttet en taghætte. Udledning af fugtig varm luft i det kolde tagrum vil medføre skimmelsvamp i tagkonstruktionen.

 • Blandingsarmatur er forkert tilsluttet Emne: Vand, varme, ventilation

  Blandingsarmatur for koldt og varmt vand er forkert tilsluttet. Rør til brusearmatur vender omvendt. Når der drejes op for det varme vand, bliver det koldt og omvendt.

 • Bolig uden aftræk fra badeværelse Emne: Vand, varme, ventilation

  Der mangler naturligt aftræk fra boligens badeværelse, og/eller der mangler etablering af tilførsel af luft til badeværelse. Manglende aftræk fra badeværelse er en udførselsfejl, der kan medføre skimmelsvamp på vægge og lofter. Manglende lufttilførsel medfører. at aftrækket fra badeværelset bliver r...

 • Bolig uden aftræk fra bryggers Emne: Vand, varme, ventilation

  Der mangler aftræk fra boligens bryggers, og/eller der mangler sikring af tilførsel af luft til boligens bryggers. Manglende aftræk fra bryggers er en udførselsfejl, der kan medføre skimmelsvamp på vægge og lofter. Manglende lufttilførsel medfører, at aftrækket fra bryggers bliver reduceret i et omf...

 • Bolig uden aftræk fra køkken Emne: Vand, varme, ventilation

  Der mangler aftræk fra boligens køkken, og/eller der mangler sikring af tilførsel af luft til boligens køkken. Manglende aftræk fra køkken er en udførselsfejl, der kan give skimmelsvamp på vægge og lofter samt dårligt indeklima. Manglende lufttilførsel medfører, at aftrækket fra bryggers bliver redu...

 • Dårlig fordeling af varmen i stort køkken/alrum Emne: Vand, varme, ventilation

  Der mærkes store temperaturforskelle afhængigt af, hvor i det store rum, man befinder sig. Regulering af rumtemperaturen er ikke muligt. Årsagen kan være manglende indregulering af varmeanlægget, tilstopning af reguleringsenhed, uhensigtsmæssig placering og antal af rumfølere og radiatorer m.v. De...

 • Fejl ved genveks-anlæg Emne: Vand, varme, ventilation

  Nogle boliger har et såkaldt genveksanlæg, som er et ventilationsanlæg, hvor ventilationsluften fra udsugning passerer gennem lameller med luft fra indblæsning, for at varmen fra den brugte luft fra boligen kan tilføres den nye friske luft udefra. I genveksanlæg kan der være støj og træk fra ind...

 • Forkert overløb fra sikkerheds-ventil Emne: Vand, varme, ventilation

  Der ses vand på gulvet ved varmeanlægget, som oftest er placeret i et bryggers, eventuelt i et teknikskab. Vandet på gulvet løber ikke væk, da der ikke er gulvafløb. Dette vand er overløb fra en sikkerhedsventil, som ikke er udført forskriftsmæssigt korrekt. Vandudstrømning fra sikkerhedsventilen ka...

 • Gulvvarmeanlæg virker ikke over alt Emne: Vand, varme, ventilation

  Der er koldt i områder eller rum i boliger med gulvvarme, selv når der er åbnet helt for termostaterne. Årsagen er oftest manglende indregulering, tilstopning af reguleringsenhed m.v.

 • Kondensafledning fra ventilationsboks udført forkert Emne: Vand, varme, ventilation

  Fugtskjolder ses ved ventilationsanlæg. I boliger med mekanisk ventilationsanlæg med en unit (ventilationsboks) på loftet eller i bryggers er anlægget forsynet med en kondensafledningsslange. Denne vandafledning ses udført med manglende/ukorrekt hældning, eller bøjninger, der forhindrer vandaflednin...

 • Sorte pletter omkring indblæsnings-armatur i lofter Emne: Vand, varme, ventilation

  Sorte pletter registreres omkring indblæsningsarmaturer i lofter i boliger med ventilationsanlæg med indblæsning. Forklaringen på de sorte pletter er sandsynligvis: Kondens grundet manglende eller dårligt udført isolering, af indblæsningskanalen,eller Kondens grundet forkert montering af indblæsning...

 • Utætte varme-ventiler Emne: Vand, varme, ventilation

  Vand siver ud fra ventilerne (tilslutningerne) til varmebeholderen i boliger med varme fra central varmebeholder. Denne findes typisk i bryggers, evt i et teknikskab. Gulv og vægge fugtes, og der kan ske vandskader og skimmelskader.