Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Bygnings- og Boligregistret - BBR

Om ejendomsdata (OIS)

 
Opdateret 03.10.2012

Bygnings- og Boligregistret - BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Det betyder, at registret også omfatter bygninger som fx kirker, hospitaler og slotte. Du finder BBR-oplysninger ved at slå adressen op under Ejendomsdata.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold – altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.

De oplysninger, du har pligt til at indberette, er bl.a.:

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Tagdækningsmateriale
 • Energiforsyning

Hvem bruger oplysningerne i BBR?

Registret anvendes både af de statslige og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

 • Kommunerne anvender BBR-oplysninger i forbindelse med konkret sagsbehandling, som fx byggesager og ved beregning af vandafgifter og kloakbidrag. BBR bliver derudover brugt til beregning af ejendomsvurdering samt ved analyser og planlægningsopgaver.
 • Inden for staten er der mange myndigheder, der anvender BBR-oplysninger. SKAT bruger fx BBR-oplysninger til fastsættelse af ejendomsvurdering. BBR-oplysningerne indgår desuden i en række it-systemer i staten som fx BOSSINF, der bruges til at administrere støttet byggeri og byfornyelse.
 • Forsyningsselskaber anvender BBR-oplysninger i forbindelse med planlægnings- og analyseopgaver og ved fastsættelse af afgifter. Det er især inden for vand-, varme- og naturgasforsyning, at BBR-oplysninger anvendes.
 • Private virksomheder bruger BBR-oplysninger i forbindelse med handel, finansiering og forsikring af ejendomme.

Gyldighed af BBR-udskrift

En BBR-udskrift fra OIS har samme juridiske gyldighed som en BBR-meddelelse udstedt af kommunen og kan derfor erstatte kommunens BBR-meddelelse. En BBR-udskrift fra OIS er gratis, hvorimod kommunen har ret til at opkræve et administrationsgebyr på 70,00 kr. for at udskrive en BBR-meddelelse. BBR- meddelelsen kan du finde gratis her på Boligejer ved at slå ejendommens adresse op.

Hvilken myndighed har ansvaret for BBR?

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har dataansvaret for BBR. Ministeriet bestemmer, hvilke data og funktioner det nye BBR skal indeholde, og fører tilsyn med kommunerne.

Det er kommunernes opgave at opdatere og vedligeholde BBR. Registret opdateres fx i forbindelse med byggesagsbehandlinger mv. Etablering, udvikling og drift af BBR er samlet centralt hos KOMBIT A/S, der ejes af KL og dermed kommunerne.

Hvis der er fejlagtige oplysninger om din ejendom, skal du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i.

Hvor tit opdateres oplysningerne?

De oplysninger, du kan se på Boligejer.dk, får vi direkte fra OIS og er altså fuldt opdaterede.

RET BBR

Er der fejl i dine BBR-data? Så indberet ændringer til kommunen

Send ændringer via BBR's hjemmeside

Relateret indhold

BBR-meddelelse

En BBR-meddelelse er en udskrift af de oplysninger, der er registreret i Bygnings- og Bol..

BBR-loven

BBR-loven sætter rammerne for bygnings- og boligregistret, regler for areal, adressering ..


Eksterne links

BBR-lovgivning
Lov, bekendtgørelser og BBR-instruks

Bygnings- og Boligregistret (BBR)
BBR's hjemmeside for boligejere, kommuner og teknikere