Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Ejendomsdatarapportens indhold

Om ejendomsdatarapporten

 
Opdateret 26.01.2016

Ejendomsdatarapportens indhold

På denne side kan du se en liste over de oplysninger, en ejendomsdatarapport indeholder.

 • Oplysningerne i ejendomsdatarapporten er udvalgt i samarbejde med relevante myndigheder
 • Oplysningernes faglige indhold er afklaret i samarbejde med de lovgivende myndighederne
 • Oplysningerne ajourføres efter regler fastsat af de lovgivende myndigheder
 • Oplysningerne hentes fra landsdækkende databaser

Nogle få af rapportens oplysninger er endnu ikke fuldt digitaliserede. Disse oplysninger indhentes hos myndighederne og bliver leveret til køberen på samme måde som de oplysninger, som er fuldt digitaliserede og indhentes fra registre.

Oplysninger markeret med * er forbeholdt ejeren af ejendommen. Du får kun disse oplysninger med i din ejendomsdatarapport, hvis du er logget ind med NemID/Digital signatur og er registreret som ejendomsejer eller har en fuldmagt fra ejeren.

Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger om:

Bygninger

 • BBR-meddelelsen
 • Energimærkning
 • Tilstandsrapport*
 • Elinstallationsrapport*
 • Byggesag
 • Byggeskadeforsikring*
 • Olietanke
 • Fredede bygninger

Økonomi

 • Ejendomsskat (grundskyld)
 • Ejendomsskattebillet*
 • Ejendoms- og grundværdi
 • Vurderingsmeddelelsen
 • Forfalden gæld til kommunen*
 • Huslejenævnssager
 • Arbejderbolig
 • Jordrente
 • Statstilskud efter stormfald

Planer

 • Zonestatus
 • Lokalplaner
 • Kommuneplaner
 • Varmeforsyning
 • Vejforsyning
 • Kommunale anlægsprojekter
 • Hovedstadsområdets transportkorridorer

Vand

 • Aktuelle afløbsforhold
 • Aktuel vandforsyning
 • Spildevandsplan
 • Grundvand - drikkevandsinteresser
 • Grundvand - nitratfølsomme indvindingsområder

Jordforurening

 • Jordforureningsattest
 • Kortlagt jordforurening
 • Lettere jordforurening

Natur, skov og landbrug

 • Fredskov
 • Majoratskov
 • Beskyttet natur
 • Internationale naturbeskyttelsesområder
 • Landbrugspligt
 • Naturperler

Bygge- og beskyttelseslinjer

 • Skovbyggelinjer
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Kirkebyggelinjer
 • Klitfredningslinjer
 • Strandbeskyttelseslinjer
 • Beskyttede sten- og jorddiger