Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Ejendomsskattebillet - grundskyld

Dokumenter om skat

 
Opdateret 02.03.2015

Ejendomsskattebillet - grundskyld

Ejendomsskattebilletten indeholder opkrævning af grundskyld (ejendomsskat) til kommunen. Herudover medtager kommunen typisk udgiften til rottebekæmpelse og affald over ejendomsskattebilletten.

Grundskyld er en skat, der betales af alle boligejere, uanset om du selv bebor din bolig eller ej.

Udgangspunktet for skatteberegningen er grundværdien for det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent. Er der fradrag for forbedringer (byggemodning uden for grunden) trækkes disse fra grundværdien.

Beregningsgrundlaget kan højst udgøre foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent, der er vedtaget af Folketingets Finansudvalg, og som højst kan være 7%. Den regulerede grundværdi kaldes 'grundskatteloftsværdi' og fremgår af ejendomsskattebilletten.

Det er kommunen, der fastsætter satsen for ejendomsskat (grundskyldspromillen).

Kommunerne bestemmer selv, om skatten opkræves i 2 eller 4 rater og hvornår disse forfalder.

Hvem gør hvad?

Det er sælger, der sørger for at udlevere køber en kopi af ejendomsskattebilletten. En kopi kan rekvireres i kommunen.

Hvor?

Det er kommunen, hvor ejendommen er beliggende, der udskriver skatten, dvs. vedtager størrelsen af denne.

OBS

Husk ved ejerskifte at aflevere ejendomsskattebillet og eventuelt giroindbetalingskort til den nye ejer, så det kan indgå i refusionsopgørelsen.

Ejendomsskatten påhviler den ejer, der har tinglyst adkomst, hvorfor køber skal være opmærksom på at få dokumenteret, at sælger har betalt forfaldne rater.

Såfremt der sker betaling via betalingsservice, udskrives ikke indbetalingskort, dette fremgår af ejendomsskattebillettens forside. Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt betalingsservice og kommunen vil udsende indbetalingskort på endnu ikke forfaldne rater til den ejer, der er registreret i ejendomsregisteret. Registreringen af den nye ejer finder normalt sted, når ejerskiftet er blevet tinglyst

Betales skatten ikke rettidigt, påløber der renter med 0,5 % pr. påbegyndt måned samt eventuelt gebyr og retsafgift, og beløbet kan inddrives ved udlæg.

Slå en adresse op og se den kommunale ejendomsskat

Relateret indhold

Om lov om kommunal ejendomsskat

Lov om kommunal ejendomsskat fastsætter reglerne for, hvordan og hvornår kommunerne må op..