Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Elinstallationer

Skader og vedligehold

 
Opdateret 30.04.2012

Elinstallationer

Ulovlig sikringstavle. Kablerne til og fra sikringstavlen skal være fastgjort, og det skal være angivet,. hvor den enkelte sikring hører til.

Der opstår omkring 3.300 brande i Danmark hvert år på grund af fejl i elinstallationer. Otte ud af ti boligejere lever med skjulte fejl, der er så alvorlige, at de kan starte en brand.

Misfarvede eller varme stikkontakter, stik og ledninger er blot nogle af tegnene på overbelastning af det elektriske system. Ofte skyldes det, at elinstallationerne er nedslidte, fejlkonstruerede eller underdimensionerede i forhold til nutidens krav til husholdningsmaskiner, tv og andre moderne strømslugere. På denne side finder du de typiske tegn på problemer, hvorfor de opstår, hvad der sker, hvis problemerne ikke bliver løst, og hvordan de konkret løses.

Det er vigtigt at være opmærksom på de tegn, som kan vise, at noget er galt med elinstallationerne. Hvis ikke fejlene opdages i tide, kan det medføre brand og evt. personskade.

Hvornår er der tegn på problemer?

Det kan være en kilde til almindelig irritation, hvis sikringerne går, eller fjernsynet knitrer. Det kan dog også være et tegn på, at noget er galt med elinstallationerne, og at det derfor skal tjekkes af en fagmand.

De tegn, der kan vise fejl i elinstallationerne, kan være:

 • Misfarvede og/eller varme stikkontakter, stik eller ledninger
 • Varme sikringer og sikringer, der brænder over, kort tid efter de er udskiftet
 • Elektriske stød når man berører elapparater, kontakter, stik, ledninger mv.
 • Jævnlige udfald af HFI/HPFI- afbryder (Fejlstrømsafbryder, der virker som hovedafbryder og dermed hindrer brand og stød. Krav i alle bolig- og boliglignende installationer).

Fejl i din elinstallation kan give brand og stød

Gamle stofomviklede ledninger i jernrør er ved at få en alder, hvor de burde være udskiftet.

Der er risiko for brand og stød, hvis dine elektriske installationer er underdimensionerede eller der er fejl i installationerne. Der opstår overbelastning, når man fx har koblet for mange elapparater til den samme sikringsgruppe, men det kan også opstå, når et enkelt apparat har et stort strømforbrug.

De fleste boliger ser umiddelbart pæne og ordentlige ud - hvis ikke man kigger bag panelerne. Især ældre ejendomme kan gemme på et mylder af gamle ledninger og slidte installationer. Vi bruger mange flere apparater i den daglige husholdning end for fx 40 år siden, og hvis ikke elinstallationerne er fulgt med den udvikling, er der et problem.

Typiske årsager til brand og stød kan være:

 • Underdimensionering af elinstallationen
 • Løse forbindelser
 • Uisolerede dele i en elinstallation
 • Brug af en forkert type ledning
 • Defekt elmateriel, fx stik
 • Et stik, der ikke er samlet korrekt
 • En ledning, som er afisoleret et for langt stykke
 • Manglende dæksel på elmateriel
 • En skrue eller et søm, som går gennem ledninger
 • Ledninger, som er forbundet forkert
 • Kobbertråde, der klippes over ved afisolering.

Reparation af elinstallationer

Når det handler om at reparere elinstallationer, skal man selvfølgelig overholde love og regler på området. Man kan klare noget enkelt elarbejde selv, men man skal være opmærksom på at udføre arbejdet korrekt. Forkert udført elarbejde kan være skyld i brand og stød, så sæt dig grundigt ind i det elarbejde, du vil udføre. Hav det nødvendige værktøj, og lad elinstallatøren ordne det, du ikke selv er kompetent til.

Det må du gøre selv

 • Udskifte indendørs: eksisterende afbrydere og kontakter med spænding op til 250 volt.
 • Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere.
 • Sætte lamper op, udskifte fatninger og ledninger til elapparater osv.

Det skal elinstallatøren gøre

 • Alt omkring udførelse af nye, eller udvidelse af eksisterende, faste installationer. Herunder etablering af nye stikkontakter, afbrydere eller udtag.
 • Udførelse af arbejde på eltavle, HFI- eller HPFI-afbryder.
 • Udskiftning af udendørsmateriel eller materiel, hvor spændingen er mere end 250 volt.
 • Opsætning af halogenlamper, hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.

Test din HFI-/HPFI-afbryder

Alle husstande bør teste deres HFI/HPFI-afbryder mindst én gang om året. Hvis afbryderen er mere end 10 år gammel, er der stor risiko for, at den ikke virker. En god huskeregel er at teste sin HFI- eller HPFI-afbryder, når vi går over til sommer- og vintertid:

 • Tryk på prøveknappen, som er mærket med "T".
 • Hvis en HFI- eller HPFI-afbryder ikke kobler ud første gang, du trykker på prøveknappen, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør.

Hvis man skal sælge sit hus, er det fra 1. maj 2012 et krav, at man foruden en tilstandsrapport, skal have lavet en elinstallationsrapport, hvis der skal tegnes en ejerskifteforsikring. I elinstallationsrapporten kan sælger og køber se, om boligens elektriske installationer er lovlige og funktionsdygtige.

Læs mere om elinstallationsrapporten
Se film om hvordan du tester din HPFI-afbryder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Relateret indhold

Guide til kontrol af boligens skader
Løst puds på skorsten

Hold øje med boligens almentilstand og umiddelbart synlige skader. F.eks. fugtskader, ska..

Guide til vedligeholdelse

Vejr og vind og almindelig brug slider hårdt på huset i løbet af året. For sikre dig et s..

Lovgivning: Bygningsreglementet

Bygningsreglement indeholder de juridisk bindende krav, der stilles til byggeriet samt ve..


Eksterne links

Gør det elsikkert - Råd om elarbejde i hjemmet
Læs Sikkerhedsstyrelsens folder om elarbejde i hjemmet. Hvad må du selv gøre og hvornår skal du kontakte en autoriseret elinstallatør.

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen på www.sik.dk