Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Elinstallationsrapportens indhold

Ejerbolighandel

 
Opdateret 17.12.2014

Elinstallationsrapportens indhold

En elinstallationsrapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Virksomheden repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en uvildig, professionel gennemgang af boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed.

Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Ved gennemgangen vurderes elinstallationernes funktionsdygtighed og hvorvidt de opfylder de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret.

Gennemgangen skal foretages af de bygninger, som hører med til den almindelige beboelsesfunktion. Det vil sige selve boligen, eventuelt garage eller carport og brændeskur. Boligens lofts- og kryberum er også omfattet af gennemgangen.

Hvis køber eller sælger er utilfredse med elinstallationsrapporten, kan der klages til Ankenævnet for Tekniske Installationer.

Hvordan foregår et eleftersyn?

Elinstallatørvirksomheden vurderer de tilgængelige installationer og foretager samtidig stikprøver, hvor nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne undersøges. Sænkede lofter fjernes ikke. Derfor kan der være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten.

Ved gennemgangen af boligens elinstallationer vil elinstallatørvirksomheden blandt andet:

 • kontrollere eltavler
 • foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
 • kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • kontrollere lavvoltsinstallationer
 • kontrollere elinstallationerne
 • kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele – risikoen for elektriske stød.

Gennemgangen af boligens elinstallationer omfatter ikke:

 • bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt
 • dele af elinstallationen, der var utilgængelige
 • elinstallationer uden for selve bygningen (fx fritstående havebelysning)
 • hårde hvidevarer
 • andre brugsgenstande
 • om elinstallationen er tidssvarende.

Elinstallationsrapportens karaktersystem

Karaktersystemet i elinstallationsrapporten består af seks karakterer. Karaktererne er alene vurderinger af installationernes lovlighed og funktionsdygtighed. De siger intet om prisen for eventuelle udbedringer.

 • UN: Bør undersøges nærmere
 • K3: Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
 • K2: Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
 • K1: Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
 • K0: Praktisk eller kosmetisk mangel
 • IB: Ingen bemærkninger.

Du skal være opmærksom på, at selv om karaktersystemet i elinstallationsrapporten minder om karaktersystemet i tilstandsrapporten, så dækker det ikke over det samme.

Elinstallationsrapportens karakterer K1, K2 og K3 beskriver ulovlige forhold med forskellige grader af farlighed. K3 dækker over ulovlige forhold, der allerede på kort sigt kan medføre alvorlig fare, mens K1 og K2 dækker ulovlige forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt.

Du skal samtidig være opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker forskellige grader af farlighed ved de ulovlige forhold. Det vil sige, at forsikringen ikke dækker, hvis et K3-forhold ved en fejl er kategoriseret som et K1- eller K2-forhold i elinstallationsrapporten.

Skal du have et el-eftersyn?

Find en autoriseret elinstallatørvirksomhed, som kan udarbejde en elinstallationsrapport.

Gå til Boligejers konsulentsøgning

Find elinstallationsrapport

Du kan finde elinstallationsrapporten for dit hus her på Boligejer.dk under fanen ’Ejendomsdata’, hvor du kan indtaste din adresse og se en lang række offentlige data om din ejendom.

Hvis du logger ind kan du også se private data.