Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Priser på energimærkning

Energi

 
Opdateret 21.12.2015

Priser på energimærker

Loven fastsætter rammer for, hvad en energimærkning maksimalt må koste. Man har ret til at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning.

Der er honorargrænser for følgende typer og størrelser af bygninger:

  • Stuehus til landbrugsejendom
  • Fritliggende enfamiliehus
  • Række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne
  • Etageboligbebyggelse, herunder tofamiliehus med vandret adskillelse mellem enhederne
  • Sommerhus
  • Enfamiliehus - uden bygningsgennemgang

Priser for energimærkning af mindre bygninger under 300 m2 per 1. januar 2016
Areal Pris
Bygninger under 100 m2 max. 5.899,- kr. inkl. moms
Bygninger på 100 – 199 m2 max. 6.490,- kr. inkl. moms
Bygninger på 200 – 299 m2 max. 7.078,- kr. inkl. moms
Enfamiliehus uden bygningsgennemgang max. 1.067,- kr. inkl. moms


Der sker en pristalsregulering pr. 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Nedsat honorar

I nogle tilfælde skal maksimumhonoraret nedsættes med følgende beløb:

  • kr. 351 inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
  • kr. 1.171 inkl. moms, hvis der foreligger en energimærkning af bygningen, der er udarbejdet i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
  • kr. 235 inkl. moms, såfremt energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Honorarnedsættelserne gælder dog ikke for energimærkning uden bygningsgennemgang.

Fri prisdannelse for større bygninger

For bygninger over 299 m2 er der fri prisdannelse på markedet, og dermed ikke en fastsat øvre prisgrænse for energimærkning. Dette skal aftales mellem energikonsulenten og kunden. Man har ret til at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning.

Spar penge ved kombineret huseftersyn og energimærkning

Hvis konsulenten der udfører energimærkning også foretager et huseftersyn, nedsættes maksimumshonoraret for et huseftersyn (tilstandsrapport) med 400 kr. Det vil sige, at konsulenten maksimalt kan tage det honorar, du kan finde i skemaet over priser for tilstandsrapporter, minus 400 kr.

Find energimærkning

Du kan se en ejendoms energimærkning ved at søge på en adresse under Ejendomsdata.

Du kan finde energimærkningsrapporter, som er lavet efter 1. september 2006. Rapporterne findes for alle bygningskategorier, dog undtaget energimærkning uden bygningsgennemgang.

Hjælp til at finde Energimærkningsrapporten

Relateret indhold

Priser på tilstandsrapporter

Der er ikke længere maksimale vederlag pr. ejendom for udarbejdelse af tilstandsrapport. ..

Lovgivning om energimærkning

Energimærkeordningen fastsætter reglerne for, hvordan og hvornår en bygning skal energimæ..

Klage over rådgivning

Du kan klage, hvis du har lidt tab på grund af forkert eller manglende rådgivning fra din..


Eksterne links

Bekendtgørelse om honorarer for energimærkning på retsinfo.dk
Bekendtgørelse nr. 60 af 27/01/2011 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Energistyrelsen
Læs mere om energimærkning af boliger på Energistyrelsens hjemmeside