Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Finansiering og økonomi

Finansiering og økonomi

 
Opdateret 04.02.2015

Finansiering og økonomi

Der er mange forskellige typer af lån at vælge mellem. Derfor er det en god idé at orientere dig om mulighederne og sammenligne dem, så du kender fordele og ulemper ved de tilbud, du får. Det vigtigste er, at du får de lån, som passer til dine behov. Uanset hvilke låntyper du vælger, når du finansierer din bolig, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at dit valg kan have både positive og negative konsekvenser.

Finansieringen skal passe til dine behov

Du kan læse mere om de forskellige låntyper i afsnittene om Realkreditlån og Anden finansiering. Du kan også se en grafisk sammenligning af ydelses- og restgældsforløbet ved valg af forskellige lån. Derudover kan du også se de regler, som gælder for rådgivning i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder. Rådgivningen skal dokumenteres i en tjekliste, som du også kan se i bekendtgørelsen.

Realkredit, boliglån og pantebrev

De fleste boligkøb finansieres med en kombination af realkreditlån, lån i pengeinstitutter eller pantebrevslån og en udbetaling. Obligationsbaserede realkreditlån og prioritetslån er som regel de billigste finansieringskilder. Dog kan du som hovedregel maksimalt låne 80 % af ejendommens kontantværdi med den type lån, når du køber et helårshus. Derfor har de fleste brug for at supplere med et boliglån – eller alternativt et privat pantebrev (hvis du foretrækker det). Uanset hvad du vælger, kan du som regel få en samlet pakke med både realkreditlån og bolig- eller prioritetslån hos én leverandør, da penge- og realkreditinstitutterne samarbejder.

Mulige konsekvenser, når du låner

Når boligpriserne stiger, kan du opbygge en friværdi, fordi din ejendoms værdi stiger i forhold til værdien af de lån, du har optaget. Det samme gør sig gældende, hvis boligpriserne ikke ændres, og du til gengæld afdrager på din gæld undervejs. Når boligpriserne derimod falder, kan det modsatte ske: Hvis boligens værdi falder hurtigere, end du afdrager på lånet, risikerer du at blive teknisk insolvent. Og hvis du har valgt afdragsfrie lån, sker det hurtigere, end hvis du løbende har betalt afdrag. I afsnittet om teknisk insolvens kan du læse mere om årsagen til og konsekvenserne af, at din gæld overstiger værdien af din bolig.

Din økonomiske situation og din mulighed for at betale ydelsen på dine lån kan påvirkes af andre forhold end prisudviklingen på boligmarkedet. Hvis din indkomst falder, og indbetalingerne til realkredit- og pengeinstitutterne ikke sker som aftalt, kan det i sidste ende medføre, at din bolig skal sælges på tvangsauktion. I afsnittet om tvangsauktion kan du læse mere om, hvad den situation kan betyde – og hvordan den i mange tilfælde kan og bør undgås.

Før du vælger låntype, bør du altid overveje dine reelle økonomiske behov nøje. Du bør være opmærksom på, at udviklingen på boligmarkedet og i dine indkomstforhold kan få stor indflydelse på din privatøkonomi. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at der altid er et vist økonomisk råderum i budgettet, så din privatøkonomi kan modstå uforudsete økonomiske problemer, som kan følge af eksempelvis arbejdsløshed, skilsmisse, sygdom eller dødsfald.

Sammenlign priser på lån

På Realkreditrådets hjemmeside kan du finde en prisguide, der fortæller om optagelse af realkreditlån hos BRFKredit, Nordea Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Totalkredit. Prisguiden er udarbejdet i samarbejde med Realkreditforeningen.

På Finansrådets og Forbrugerrådets prisportal kan du finde oplysninger om, hvad det koster at låne penge hos forskellige pengeinstitutter.

Realkreditrådets prisguide
Finansrådets og Forbrugerrådets prisportal

Klagemuligheder

Du kan klage, hvis du har lidt tab på grund af forkert eller manglende rådgivning fra din professionelle rådgiver. Du kan også klage, hvis du mener, at rådgiveren har ydet for lidt i forhold til prisen. Din klage kan føre til erstatning eller nedslag i rådgiverens pris. Ejendomsmæglere, bygningssagkyndige og advokater har en ansvarsforsikring, der kan dække tab, som rådgiverne har forårsaget under bolighandlen.

Klager over pengeinstitutter:

Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2, 1022 København K.

Klager over realkreditinstitutter:

Realkreditankenævnet, Krabbesholmvej 5, 2700 Brønshøj.

Relateret indhold

Ejerbolighandel

Hvad enten du ønsker at gennemføre dele af handlen selv eller vil støtte dig til rådgiver..

Andelsbolighandel

Som boligform placerer andelsboligen sig mellem henholdsvis leje- og ejerboligen. Der er ..

Guide: Bolighandel

En bolighandel er ikke overstået fra den ene dag til den anden. Hvad enten du er køber el..

Byggeri

Ethvert byggeprojekt, stort som småt, starter som en idé og ender som færdiggjort by..

Dokumenter om skat

Her finder du nogle af de dokumenter, der har med skat i forbindelse med fast ejendom at ..

Dokumenter om handel og økonomi

Her finder du nogle af de dokumenter, der drejer sig om ejendomshandel og økonomi.

Lovgivning: Finansiel virksomhed

Lov om finansiel virksomhed beskriver reglerne for banker og realkreditinstitutioner, her..