Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Forebyg oversvømmelser

Skader og vedligehold

 
Opdateret 03.05.2013

Forebyg oversvømmelser

Tilstoppede afløb og utætte kloakledninger kan forårsage bekostelige fugtskader i kælder og fundament. Afløbsrør og kloak sørger for at bortlede brugsvand, spildevand og regnvand væk fra din bolig. Det er derfor vigtigt, at din boligs afløbssystem fungerer optimalt, så spildevand, brugsvand og regnvand bortledes problemfrit.

Bortledning af regnvand

Over det seneste årti har den årlige nedbørsmængde været støt stigende, hvilket stiller større krav til bygningers evne til korrekt bortledning af regnvand. Derfor er du som boligejer tvunget til at foretage de fornødne foranstaltninger for at forebygge omfanget af skaderne.

Her kan det som boligejer være svært at overskue, hvilke løsninger der netop passer til din bolig. Desuden skal du ikke forvente, at billige løsninger kan sikre boligen. Men det er nødvendigt at forstå, at hvis du som boligejer ikke forebygger, vil omfanget af skaderne og omkostningerne kun blive større.

Undgå oversvømmelse af kælder

Kældre er særligt sårbare overfor vandskader ved skybrud og større regnmængder. Vandet kan trænge ind enten gennem gulvafløb, afløb ved trappeskakten ned til kælderen eller, hvis der er toilet i kælderen.

Brug en autoriseret kloakmester

Uanset hvilken løsning, du vælger til din bolig, skal du anvende en autoriseret kloakmester. Derved sikrer du også, at din boligs bortledning af regnvandet overholder bygningsreglementets krav. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en autoriseret kloakmester i nærheden af din bolig. 

Krav om bortledning af regnvand

Der stilles krav i bygningsreglementet om, at de løsninger, du vælger til bortledning af regnvand, er dimensioneret korrekt og udført med godkendte materialer. Desuden er det vigtigt, at der tages hensyn til boligens tilslutningsforhold samt til installationens, grundens og bygningens anvendelsesformål. Bygningsreglementet indeholder også krav om, at afløb for regnvand udføres, så vandsamling og nedsivning af vandmængder ikke udgør en risiko for bygningen, bygningsdele andre bygninger eller er til offentlig gene – fx for offentlig trafik.

Lokalplanen i din kommune kan også indeholde specifikke regler om afledning af regnvand. Det kan fx være restriktioner mod afledning af regnvand i hovedafløbsledninger, så regnvandet derfor skal håndteres på grunden. Når regnvandet håndteres på egen grund, skal der indhentes tilladelse i henhold til miljølovgivningen.

En mulig løsning til  håndtering af regnvand på egen grund, kan være etablering af en faskine. En faskine kan fx være en rende eller et hulrum i jorden fyldt med grus, sand eller sten, der suger regnvand ned.

Vil du købe hus tæt ved vandet?

Overvejer du at købe hus tæt ved vandet, er det en god idé at orientere sig i Kystdirektoratets kortatlas.

Her kan du se, om kysten har risiko for erosion og oversvømmelse. Læs om værktøjet her

Støtte fra kommunen

Flere kommuner giver tilskud til at etablere en faskine og nogle har vedtaget en refusionsordning, som betyder, at boligejerne får refunderet en del af tilslutningsbidraget fra forsyningsselskabet.

Ordningerne er forskellige fra kommune til kommune, så ring eller skriv til din kommune, hvis du vil finde ud af, om din kommune giver støtte til faskiner.

Gratis klimatjek

Få et gratis klimatjek af din bolig.

Klimatilpas.nu kan du læse mere om gratis klimatjek.

Men du kan også få information om, hvordan du sikrer din bolig fra kælder til kvist samt hvordan du kan spare penge ved at lave klimatilpasnings-løsninger med din nabo.


Eksterne links

Register over kloakmestre hos Sikkerhedsstyrelsen
Her kan du finde en autoriseret kloakmester

Stormrådet
Stormordningen dækker ved katastrofelignende oversvømmelser fra havet, søer og vandløb

Klimatilpasning.dk
Læs mere om forsikring ift klimaforandringer