Ejendomsmæglernes forsikring og garantistillelse

Bekendtgørelsen indeholder regler om ansvarsforsikring og garantistillelse for ejendomsmæglere og ejendomsformidlingsvirksomheder.

Om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen bstemmer bl.a. hvor stor og hvor længe en garanti, ejendomsmægleren eller - formidleren skal stille, samt hvilke krav der gælder for den obligatoriske ansvarsforsikring

Både garantistillelse og ansvaraforsikring skal registreres i Erhvervsstyrelsens register.

Hvornår gælder bekendtgørelsen?

Bekendtgørelsens bestemmelser om garanti og ansvar gælder registrerede jendomsmæglere eller -formidlingsvirksomheder

Myndighed

Erhvervsstyrelsen

Officielt navn

Bekendtgørelse nr. 1537 af 09/12/2015 om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v.