Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Forsikring

Forsikring

 
Opdateret 25.08.2014

Forsikringer

Når du overtager en bolig, overtager du også den fulde risiko ved boligen. Hvis du ikke selv sørger for en forsikring fra dag et, er der ingen dækning. Derfor bør du overveje, hvilke forsikringer, du har brug for, inden du overtager boligen.

Når du køber bolig, er det vigtigt, at du overvejer, hvilke forsikringer du har brug for. Forsikringerne skal træde i kraft den dag, du flytter ind og dermed overtager den fulde risiko ved boligen. Det er derfor vigtigt, at du indhenter tilbud på forsikringerne og accepterer dem inden da. Giv forsikringsselskaberne så meget information som muligt om boligen, så har de det bedste grundlag for at vurdere dine forsikringsbehov og give dig et præcist tilbud.

Vilkår for forsikring

Der kan være forskel på dækningen fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Læs derfor vilkårene for de forskellige forsikringer godt igennem. Selv om de fleste forsikringer ser ud til at dække det samme, er der tit forskel på nogle vigtige områder. Du skal sikre dig, at din nye bolig kan forsikres mod de ting, som du har brug for. Hvis du ønsker en forsikring mod svamp eller lignende, er det vigtigt, at dit forsikringsselskab har kigget på din bolig, så du får den rette forsikring.

www.Forsikringsguiden.dk kan du sammenligne priserne på forskellige forsikringer. Nedenfor får du et overblik over de vigtigste forsikringer.

Ejerskifteforsikring

De fleste vælger at tegne en ejerskifteforsikring, når de køber bolig. Det er en forudsætning for denne forsikring, at der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Reglerne gælder også for ejerlejligheder, men her skal tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten udarbejdes for hele ejendommen og ikke kun den enkelte ejerlejlighed. Det er ofte meget dyrt og derfor er det de færreste sælgere, der får udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport på ejerlejligheden. Ikke desto mindre er en ejerskifteforsikring en rigtig god idé i andre boliger.

Ofte vil sælger af en ejendom tilbyde en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af forsikringspræmien. Det skal han for at frigøre sig fra det almindelige mangelsansvar. Vær opmærksom på, at sælger kun kan fralægge sig ansvaret, hvis der er lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport på ejendommen, som du som køber har set sammen med et tilbud om ejerskifteforsikring, inden du byder.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker bl.a. de eventuelle skjulte skader i boligen, som ikke står i tilstandsrapporten. Den dækker skader, som er opstået inden overtagelsestidspunktet, men som køber ikke har kendt til. De skader, som sælger har oplyst om, eller som den bygningssagkyndige har noteret i forbindelse med huseftersynet, vil fremgå af tilstandsrapporten og dækkes derfor ikke af en ejerskifteforsikring. Der skal være tale om skader, som den bygningssagkyndige ikke kunne se, eller som den bygningssagkyndige ved en fejl ikke har angivet i rapporten. Der skal desuden være tale om skader og risiko for skader, som er usædvanlige for huset set i forhold til et tilsvarende hus af samme alder og stand.

Desuden dækker en ejerskifteforsikring manglende eller væsentligt nedsat funktion af vvs-installationer i og under de forsikrede bygninger (til ydersiden af bygningens fundament) samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Ejerskifteforsikrings standarddækning dækker også manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer, som ikke er nævnt i elinstallationsrapporten.

Med en ejerskifteforsikring kan du tillige få dækket forøgede byggeudgifter (visse merudgifter ved udbedring af skader for at leve op til nutidens bygningskrav) samt rimelige udgifter til teknisk bistand og genhusning.

Det er muligt at tegne en udvidet forsikring, der også omfatter forhold ved grunden og for eksempel ulovlige kloak- og stikledninger. Dækningsperioden er som regel 5 år, men kan forlænges til at dække i 10 år.

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Præmiens størrelse varierer fra selskab til selskab og afhænger af ejendommens størrelse, alder og pris. Sælger vil ofte fremlægge et tilbud på en ejerskifteforsikring. Du behøver ikke acceptere det, men kan frit vælge et andet forsikringsselskab. Sælger er forpligtet til at betale et beløb, der svarer til halvdelen af præmien på den forsikring, han selv har indhentet tilbud på.

Brandforsikring

Hvis du skal optage lån i din bolig, skal du have en brandforsikring, og det er under alle omstændigheder en god idé. En brandforsikring dækker normalt boligen med installationer og øvrigt inventar til boligen, for eksempel vaske- og opvaskemaskine samt komfur. Den dækker normalt, hvis din bolig brænder, bliver ramt af lynnedslag, eksplosion eller en kortslutning i boligens faste installationer.

Villaforsikring

De fleste forsikringsselskaber tilbyder en villaforsikring eller husforsikring, der normalt dækker det ved huset, som ikke er indbo. Ofte, men ikke altid, dækker den også brand. Det er i øvrig forskelligt, hvad denne forsikring dækker og det kan godt betale sig at overveje, hvilke tillægsforsikringer, du har brug for. Her er et overblik over tillægsforsikringer.

 • Storm-, nedbørsdækning
  Dækker normalt skader på boligen som følge af storm, snetryk samt sky- og tøbrud (er omfattet af hus- og grundejerforsikringen).
 • Tyveri- og hærværksdækning
  Dækker skader i forbindelse med indbrud, eller hvis nogen begår hærværk på din bolig. Det kan for eksempel være skader på gavl eller udendørslamper i forbindelse med hærværk. Eller skader på hoveddør og karm i forbindelse med et indbrud (er omfattet af hus- og grundejerforsikringen).
 • Glas- og sanitetsdækning
  Dækker hvis vinduer, glasdøre og sanitetsinventar bliver beskadiget. Dette vil normalt dække boligens vinduer, glasdøre, glaskeramiske kogeplader, toiletter, håndvaske, og andet sanitet (er omfattet af hus- og grundejerforsikringen).
 • Svampe- og insektforsikring
  Dækker skade som følge af trænedbrydende svamp eller træødelæggende insekter. Der er groft sagt to former for nedbrydning af træ; råd, der foregår langsomt, og svamp, der foregår hurtigt. De fleste forsikringer dækker kun svamp, der for eksempel kan opstå i træet i en tagkonstruktion. Forsikringen kan udvides til også at dække rådskader (tillægsdækning).
 • Rør- og kabelforsikring
  Dækker utætheder i rør og tæringsskader - samt fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning. For at tegne rør og kabelforsikringen, skal du også tegne stikledningsforsikring (tillægsdækning).
 • Stikledningsforsikring
  Dækker de installationer, som er mellem boligen og hovedledningen. Det betyder i praksis, at denne forsikring dækker skader på kabler og så videre, der er trukket fra din bolig og ud til hovedledningerne i vejen (tillægsdækning).
 • Husejeransvar
  Dækker det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, for eksempel hvor folk kommer til skade ved at falde på et isglat fortov, hvor der burde være gruset (er omfattet af hus- og grundejerforsikringen).
 • Retshjælpsforsikring
  Dækker blandt andet en del af udgifterne til advokat ved tvister om køb og salg af fast ejendom, ombygning med mere (er omfattet af hus- og grundejerforsikringen).

Relateret indhold

Dokumenter om forsikring

Her finder du nogle af de dokumenter, der har med forsikring at gøre.

Ejerbolighandel

Hvad enten du ønsker at gennemføre dele af handlen selv eller vil støtte dig til rådgiver..

Forsikringsrådgivning

Sælger kan friholdes fra ansvaret for skjulte skader, hvis han har præsenteret dig for en..

Huseftersynsordningen

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under..

Andelsbolighandel

Som boligform placerer andelsboligen sig mellem henholdsvis leje- og ejerboligen. Der er ..