Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Håndværksarbejde og gør det selv

Byggeri

 
Opdateret 22.10.2014

Håndværksarbejde og gør det selv

Som udgangspunkt er der ikke noget i vejen for, at du udfører en stor del af arbejdet selv på dit byggeprojekt.

Dog skal du være opmærksom på, at selv om du sparer nogle penge her og nu, kan det være dyrt på længere sigt.

Når det drejer sig om vigtige arbejder på huset, bør du nøje overveje, om du rent faktisk har håndværksmæssig viden og kunnen til at kunne gennemføre svære arbejder som støbning af fundament, lægning af tag og efterisolering af huset.

Laver du fejl under opsætning af nye køkkenelementer, går det nok endda, men et forkert udført dræn rundt om huset eller et forkert valgt og opsat undertag kan få alvorlige konsekvenser for huset i form af fugtskader og følgende risiko for råd og svamp.

Endelig kan der være konsekvenser i forhold til forsikring, ligesom det kan give problemer i forbindelse med et eventuelt senere salg, hvis gør det selv-arbejdet er for dårligt udført.

Selvbyg og medbyg

Vælger du at udføre et projekt som selvbygger, kan du nøjes med at entrere med håndværkere om de arbejder, som kræver autorisation, og nogle byggevarefirmaer leverer ligefrem færdige samlesæt til f.eks. carport, garage og udestuer således, at du er fri for selv at skulle tegne og indkøbe materialerne hver for sig.

Ligeledes er der nogle bygge- og typehusfirmaer, som tilbyder, at du kan være medbygger på projektet og dermed spare nogle penge til håndværksarbejde.

Ikke alle håndværkere er dog glade for tanken om at skulle arbejde sammen med bygherren på den måde. I nogle tilfælde kan du gå til hånde med det grove som f.eks. nedrivningsarbejde og bortkørsel af byggeaffald, men du skal tænke dig godt om, inden du indgår i større dele af byggeprocessen. Har du alligevel ikke så meget fritid at lægge i projektet, som du troede, kan det betyde, at tidsplanen skrider, og det kan føre til både forsinkelse og fordyrelse af hele projektet. Viser der sig senere hen af være begået fejl i byggeriet, er det meget sværere at afgøre, hvem der har lavet fejlene – dig eller håndværkerne.

Du skal også være opmærksom på, at du ikke er dækket af den obligatoriske byggeskadeforsikring, hvis du fravælger en totalentreprise på et nybyggeri til fordel for at være selvbygger. Det giver dig en væsentlig ringere sikkerhed, hvis der skulle opstå væsentlige byggeskader på din bolig.

Hvilke opgaver kræver autoriserede installatører?

Det er kun inden for områderne el og vvs, at der håndværksopgaver, som det er ulovligt for dig selv at udføre.

El-arbejde

Du må kun lave el-arbejde, som ikke ændrer grundlæggende ved installationerne så som at udskifte en stikkontakt eller opsætte en lampe, hvor der allerede er et udtag. Opsætning af nye installationer og ændring af de eksisterende, faste installationer hører til det arbejde, som kun må udføres af en autoriseret el-installatør. Forkert udført el-arbejde kan være personfarligt og udgør desuden en betydelig brandfare.

Vvs-arbejde

Lignende regler gælder for vvs-arbejde, hvor du gerne selv må udskifte f.eks. vandhane, køkkenvask og toilet under visse forudsætninger, og hvis der ikke sker indgreb i de faste installationer. Alle arbejder på de faste vand- og afløbsinstallationer, etablering af nye vvs-installationer og alt arbejde med gasinstallationer skal udføres af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed. Forkert udførte vand- og afløbsinstallationer kan føre til vand- og fugtskader, som kan være kostbare og problematiske at udbedre.

Kloakarbejde

Alt kloakarbejde, det vil sige alle afløbsinstallationer under jorden på din grund, skal udføres af en autoriseret kloakmester. Forkert og uautoriseret udført kloakarbejde kan give fugtskader i kælderen, og kan senere hen give dig problemer med hensyn til forsikringsdækning af eventuelle skader og i forbindelse med ejerskifte.

Relateret indhold

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Med en byggeskadeforsikring er du som boligejer dækket mod væsentlige skader i 10 år fra ..

Aftaler med håndværkere - AB-Forbruger

Det er som udgangspunkt altid dig som bygherre, der skal indgå aftaler med håndværke..

Boligens skader

Boligens stand er vigtig - ikke bare, når du skal købe eller sælge, men også når du skal ..

Guide: Kontrol af boligens skader
Løst puds på skorsten

Hold øje med boligens almentilstand og umiddelbart synlige skader. F.eks. fugtskader, ska..

Affaldsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning...


Eksterne links

Tjek din håndværker - hvad kræver autorisation?
Se hvilke arbejder, der kræver autorisation på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Gør det selv - el-arbejde
På Sikkerhedsstyrelsens www.sik.dk kan du læse om el-arbejde og gør det selv

Gør det selv - vvs-arbejde
På Sikkerhedsstyrelsens www.sik.dk kan du læse om vvs-arbejde og gør det selv