Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Aftaler med håndværkere

Byggeri

 
Opdateret 23.05.2013

Aftaler med håndværkere

Det er som udgangspunkt altid dig som bygherre, der skal indgå aftaler med håndværkere, inden du sætter en byggeopgave i gang.

Kun hvor der er tale om totalentreprise, er det totalentreprenøren, der indgår alle relevante aftaler med de håndværkere, der skal stå for byggearbejdet.

Mundtlige og skriftlige aftaler

Både mundtlige og skriftlige aftaler er juridisk bindende. I praksis kan der dog nemt opstå uenighed om, hvad der egentlig blev aftalt mundtligt, og efterfølgende kan det være meget svært at bevise, hvem der har ret.

Du bør derfor altid indgå en klar og præcis, skriftlig aftale med håndværkerne. Du kan f.eks. udfylde standardkontrakten der sikrer, at  standardaftalen AB-Forbruger gælder for byggearbejdet.

E-mail kan fint bruges til kommunikation, men du skal være opmærksom på, at en e-mail først er bindende, når du har sendt eller modtaget et bekræftende svar.

Hvordan en samtale med håndværkeren kan forløbe

Video: Taler du samme sprog som din håndværker?

Forbrug.dk har udarbejdet denne video. Forbrug.dk er den offentlige forbrugerportal under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Standardaftalen AB-Forbruger

"AB-Forbruger" står for ”Almindelige Betingelser for byggearbejder for Forbrugere”.

At der er tale om almindelige betingelser betyder, at AB-forbruger er en frivillig aftale, som forbrugere og entreprenører kan benytte, når de laver aftaler om byggearbejder. AB-forbruger gælder altså kun for det konkrete byggearbejde, hvis det er aftalt mellem forbrugeren og entreprenøren.

AB-Forbruger indeholder spillereglerne for det byggearbejde, der skal udføres, og er en god hjælp for parterne igennem hele byggeprocessen. AB-Forbruger tager hånd om både forbrugerens og entreprenørens interesser.

Hvad er AB-Forbruger ?

AB-Forbruger indeholder bestemmelser om:

  • Aftalegrundlaget
  • Sikkerhedsstillelse
  • Arbejdets udførelse
  • Forbrugerens betalingsforpligtelse
  • Tidsfristforlængelse og forsinkelse
  • Arbejdets aflevering
  • Mangler ved arbejdet
  • Ophævelse
  • Eftersyn
  • Tvister

AB-Forbruger gælder kun, hvis man har aftalt, at betingelserne skal gælde for det byggearbejde, der skal udføres. I kan udfylde ”Standardkontrakt for byggearbejder for forbrugere”, hvis I vil have, at AB-Forbruger skal gælde for byggearbejdet.

Selvom I aftaler, at AB-Forbruger skal gælde for jeres aftale, er det stadig vigtigt at få afstemt forventninger og få snakket grundigt igennem, præcis hvilket arbejde der skal laves, prisen for arbejdet, og hvornår arbejdet skal være færdigt. I standardkontrakten kan I skrive ned, hvad I aftaler om bl.a. prisen, og hvornår arbejdet skal være færdigt.

AB-Forbruger (Standardaftalebetingelser)
Standardkontrakt for byggearbejder for forbrugere - AB-Forbrugerkontrakten

Tillægsaftale vedrørende ændringer i arbejdet

Hvis du som forbruger på et senere tidspunkt vil ændre i det arbejde, I har aftalt, skal I indgå en særlig skriftlig aftale om de konkrete ting, der skal ændres. ”Tillægsaftale vedrørende ændringer i arbejdet” kan bruges til at lave ændringer i den aftale, I allerede har indgået.

Hent AB-Forbruger tillægsaftalen

Bag standardaftalen "AB-Forbruger"

AB-Forbruger er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Byggeri, Tekniq, Forbrugerrådet og Energistyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen).

Relateret indhold

Vejledning til AB-Forbruger

Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger t..

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Med en byggeskadeforsikring er du som boligejer dækket mod væsentlige skader i 10 år fra ..

Byggerådgivere

Hvis du skal i gang med et større byggeprojekt på din ejendom, skal du overveje at hyre e..

Bygningsreglementet

Bygningsreglement indeholder de juridisk bindende krav, der stilles til byggeriet samt ve..

Byggeskadeforsikring - Hvornår?

Byggeskadeforsikringen dækker, hvis der opstår alvorlige skader på din bolig hele 10 år f..


Eksterne links

Energistyrelsen

Forbrug.dk - Tema om aftaler med håndværkere

Forbrugerrådet

Tekniq

Dansk Byggeri

RUT-regler for udenlandske virksomheder
Læs om Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på arbejdstilsynets hjemmeside