Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Kælder

Byggeri

 
Opdateret 17.12.2014

Kælder

Der er mange måder at forbedre kælderen på, men du vil normalt ikke kunne få tilladelse fra kommunen til at indrette beboelsesrum eller køkken i kælderen. Det skyldes, at kælderen ikke betragtes som et sundt sted at opholde sig længere tid af gangen, da de fleste kældre har problemer med fugt. Desuden vil det ofte være svært for kælderrum at opfylde de krav om flugtmulighed, som stillestil opholdsrum i tilfælde af brand.

Det har tidligere været tilladt at udnytte kælderen til beboelse under visse forudsætninger, men de seneste bygningsreglementer tillader ikke, at kældre bruges til beboelse.

Ikke desto mindre er der mange måder at forbedre kælderen på, så du kan få nogle gode og tørre rum, der kan bruges til vask, opbevaring, vinkælder, badeværelse, hobbyrum til kortere ophold og meget mere.

I ældre huse er der ofte hel eller delvis kælder under huset. Kælderen blev tidligere hovedsageligt brugt til opbevaring, fyrrum osv., og man havde ikke samme forventning som i dag til, at alle husets rum skulle være fuldstændigt tørre og varme. En kælder ligger helt eller delvist under jordniveau, og det vil i sagens natur altid være meget svært at etablere en kælder, som ikke er mere påvirket af fugt end den del af huset, som ligger over jorden.

Mange nyere typehuse fra midten af forrige århundrede og frem er bygget helt uden kælder, og det kan give problemer med hensyn til manglende opbevaringsplads osv. Det vil dog i mange tilfælde være muligt at grave ud og etablere en ny kælder.

Større forbedringer af kælderen, især når der f.eks. skal graves ud for at give bedre loftshøjde, kan være bekostelige og komplicerede projekter, der skal planlægges og udføres korrekt, for ikke at kunne give alvorlige problemer for husets stabilitet og fugtsikring.

Da kælderen ligger under jorden vil den også være sværere at isolere og varme op, tilgangen af dagslys er begrænset. Da vinduerne og ventilationsåbninger ligger lavt kan udluftning også give problemer på grund af udstødningsgasser fra køretøjer. Alt i alt anses kælderen ikke at være et sundt sted at opholde sig i længere tid. Redningsmulighederne fra en kælder i tilfælde af brand er ofte heller ikke gode.

Forbedring af den eksisterende kælder

Større forbedringer af kælderen som effektivt giver en varmere og mere tør kælder, større rumhøjde mm. er oftest store og bekostelige projekter, men mindre tiltag kan også bidrage til at forbedre kælderrummene.

Mindre forbedringer af kælderen omfatter bl.a.:

 • Renovering og maling af de indvendige vægge.
 • Renovering af kældergulvene.
 • Forbedring af ventilationen med flere ventilationsåbninger eller mekanisk ventilation giver en mere tør kælder, som er fri for skimmelsvamp, mug og ”kælderlugt”.
 • Jævn opvarmning af kælderen giver tørre og mere behagelige rum.
 • I visse tilfælde kan det være aktuelt at isolere kældervæggene indefra, men det kan også skabe problemer, hvis det ikke udføres korrekt.

Store forbedringer af kælderen omfatter bl.a.:

 • Udgravning af kælderen for at forbedre loftshøjden og forbedring af kældergulvets isolering.
 • Udvidelse af kælderen.
 • Udvendig isolering af kælderen.
 • Etablering af dræn for at modvirke fugtproblemer
 • Ombygning af kælderen, f.eks. i forbindelse med nyt badeværelse
 • Forbedring af dagslyset i kælderen ved at lave flere eller større vinduer evt. ved hjælp af lyskasser.
 • Forbedring af adgangen til kælderen med en ekstra kælderdør til det fri.

Udgravning af ny kælder

Når det drejer sig om nyere huse, der er opført helt uden kælder, vil det normalt være muligt at grave ud til en ny kælder under huset. Det er et bekosteligt projekt, der bl.a. kræver, at der støbes til under det eksisterende fundament, da det ikke stikker dybt nok.

I enkelte tilfælde kan det være en mulighed at etablere en kælder, som slet ikke ligger under huset, men ude i haven evt. under en ny garage eller udhus. Etablering af kælder i haven er billigere end at skulle grave ud under huset.

Brug af rådgivere

Hvis du påtænker større arbejder i kælderen, er det en god idé at tilknytte en byggesagkyndig rådgiver. Kælderens vægge er det fundament, som bærer hele huset, og forkert udførte gravearbejder eller utilstrækkelig understøbning kan true hele husets stabilitet og bæreevne. Desuden er kælderen meget svær at have med at gøre med hensyn til fugtsikring og brug af materialer.

Bortkørsel af opbrudt beton og jord er en væsentlig del af arbejdet, så regn med at der permanent skal være parkeret en container så tæt på huset som muligt. Det er vigtigt, at du tager hensyn til alle disse forhold, når du laver aftaler med håndværkerne. Jo flere praktiske forhold omkring arbejdet, der er taget stilling til på forhånd, jo mere gnidningsfrit vil det forløbe.

En rådgiver vil kunne også hjælpe dig med at sikre, at projektet opfylder alle regler og krav, og at du får indgået præcise aftaler med den entreprenør eller de håndværkere, som skal udføre opgaven.

Forsikring

Inden kælderprojektet går i gang skal du orientere dit forsikringsselskab om planerne, da arbejdet kan have betydning for din husforsikring. Du kan også forhøre dig hos forsikringsselskabet, om det er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet

Når kælderen står færdig

Når byggeriet af kælder er færdigt, skal der gennemføres en afleveringsforretning, hvor du og eventuelt din rådgiver gennemgår fejl og mangler med entreprenøren. Ved afleveringen aftales en rimelig tidsfrist for udbedring af manglerne.

Hvis dit byggeri har krævet ansøgning om byggetilladelse til kommunen, skal du færdigmelde det, når byggeriet er endelig afsluttet. Du kan umiddelbart herefter tage byggeriet i brug, men det er muligt, at kommunen ønsker at komme og kontrollere, om du har opfyldt betingelserne i byggetilladelsen.

Lovgivning for kælderen

Som udgangspunkt opfattes alle rum, hvis gulv ligger under jordniveau som kælderrum. Det gælder dog, at hvis et rum har mindst én vinduesvæg med gulv i jordniveau, må rummet bruges til beboelse. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis huset er bygget på en stærkt skrånende grund.

Byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen?

Hvis du skal udgrave en helt ny kælder til dit hus, kræver det en byggetilladelse. Det samme gælder, hvis den eksisterende kælder skal gøres større.

Hvis du derimod blot ønsker at udgrave din eksisterende kælder, så højden forøges, kræver det ikke byggetilladelse, da man ikke udvider arealet men kun højden.

Tilladelse til beboelse i kælderen

Tidligere har kommunen i nogle tilfælde givet dispensation til beboelse i kælderen, hvis en kælderfacade blev gravet fri nogle meter ud i haven og forsynet med dør og vinduer, men den praksis bruges almindeligvis ikke længere.

Kommunen kan dog give tilladelse til, at tørre og gode, ”høje” kældre anvendes til beboelse, og det er blevet praksis i enkelte kommuner, selvom flertallet følger bygningsreglementet.

Hvis din kælder oprindeligt er godkendt til beboelse, vil det fortsat være lovligt, da det gælder at forhold, som var lovlige på opførelsestidspunktet, er lovlige, indtil der sker væsentlige ombygninger eller anvendelsesændringer.

Er du i tvivl om, hvilken status din kælder har, kan du spørge hos kommunen eller tjekke din BBR-meddelelse.

En kælder, hvor terrænet ligger mindre end 1,25 meter under loftet i kælderen, tæller ikke med i etagearealet, og vil derfor ikke påvirke bebyggelsesprocenten på din grund. Inden du går i gang med et større kælderprojekt, kan det dog være en god idé at kontakte kommunens tekniske forvaltning med dine planer.

Standardaftalen AB-Forbruger

Det vigtigt, at du laver en præcis, skriftlig aftale med dine håndværkere på baggrund af de indhentede tilbud. Derved sikrer du, at begge parter helt enige om, hvad arbejdet går ud på. Læs mere om aftaler med håndværkere på Boligejer.dk.

Om standardaftalen AB-Forbruger

Detaljeret vejledning til AB-Forbruger

Container

Bortkørsel af opbrudt beton og jord er en væsentlig del af arbejdet, så regn med at der permanent skal være parkeret en container så tæt på huset som muligt.

Relateret indhold

Standardaftalen AB-Forbruger

Hvis du skal i gang med et byggearbejde, er det en god idé at skrive kontrakt med de..

Lovgivning: Bygningsreglementet

Bygningsreglement indeholder de juridisk bindende krav, der stilles til byggeriet samt ve..

Guide: Kontrol af boligens skader
Løst puds på skorsten

Hold øje med boligens almentilstand og umiddelbart synlige skader. F.eks. fugtskader, ska..

Guide: Vedligeholdelse

Vejr og vind og almindelig brug slider hårdt på huset i løbet af året. For sikre dig et s..


Eksterne links

Bygningsreglementet