Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Lov om formidling af fast ejendom

Lovgivning om bolighandel

 
Opdateret 06.01.2015

Lov om formidling af fast ejendom - Ejendomsmæglerloven

Lov om formidling af fast ejendom, i daglig tale kaldet ”ejendomsmæglerloven”, fastsætter regler for ejendomsformidlere, fx ejendomsmæglere.

Loven trådte i kraft 1. januar 2015, og den er udtryk for en forenkling af området i forhold til den tidligere lov om omsætning af fast ejendom.

I loven kan du bl.a. finde reglerne om ejendomsmæglerens værdiansættelse af en ejendom, ejendomsmæglerens rådgivnings- og oplysningspligt, hvilke krav der stilles til en ejendomsmæglers erhvervsudøvelse og reglerne for vederlag til ejendomsformidleren m.m.. Loven beskriver også Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, hvor hovedparten af klager over ejendomsmæglere behandles.

Formidlingsaftalen må maksimum løbe i 6 måneder, hvis der er aftalt resultatafhængigt vederlag og der skal betales vederlag ved opsigelse. Aftalen kan dog efterfølgende blive forlænget med højst 3 måneder ad gangen. Du kan opsige aftalen uden varsel, dog kan ejendomsmægleren have krav på betaling af udgifter for det arbejde, han har udført, hvis dette er aftalt.

Såfremt en ejendomsmægler tilsidesætter sine pligter efter denne lov eller efter en indgået aftale, har du som forbruger ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler.

Hvis ejendomsmægleren har foretaget en forkert provenuberegning eller en forkert beregning af ejerudgiften ved køb, kan ejendomsmægleren blive pålagt at betale godtgørelse.

Officielt navn

Lov nr. 526 af 28/05/2014 om formidling af fast ejendom mv.

Læs loven

Du kan finde loven på retsinformation.dk.

Lov om formidling af fast ejendom

Relateret indhold

Salgsbudget

En ejendomsmægler har pligt til at udarbejde et salgsbudget, således at du som sælger af ..

Salgsprovenu

Salgsprovenuet er en opgørelse over, hvad du som sælger får udbetalt, når handlen er helt..

Rådgivning fra ejendomsmægler

Ejendomsmægleren er sælgers mand. Ejendomsmægleren kan hjælpe dig gennem hele salget R..