Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Nye regler om energimærkning af bygninger

Nyheder og drift

 
Opdateret 12.02.2013

Nye regler om energimærkning af bygninger

Fra 1. januar 2013 er annoncører forpligtede til at synliggøre energimærket, når de sælger, udlejer eller overdrager en lejlighed eller bygning via kommercielle medier.

Annonceringspligten udvides

Annonceringspligten af energimærket gælder fra 1. januar alle lejligheder og bygninger. Det betyder, at energimærket altid skal synliggøres ved annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller overdragelse
Den udvidede annonceringspligt medfører ikke en udvidelse af selve energimærkningspligten, men en fremrykning af tidspunktet for en energimærkning.

Opslag af energimærkning i større bygninger

Fra 1. januar 2013 er der krav om opsætning af en udført og fortsat gyldig energimærkning i bygninger, hvor et samlet etageareal på over 600 m2 ofte besøges af offentligheden. Bygninger, som offentligheden ofte besøger, er bl.a. butikscentre, supermarkeder, restauranter, teatre, banker og hoteller. Kravet udvider ikke pligten til energimærkning af disse bygninger. Det er derfor kun, hvor energimærkningen allerede foreligger, at den skal opsættes på et sted, der er synligt for offentligheden.

Påbud og/eller bødestraf

Fra 1. januar 2013 kan Energistyrelsen give påbud til bygningsejere, ejer- og boligforeninger eller andre parter, der overtræder energimærknings og/eller annonceringspligten. Er der for eksempel tale om, at kravet om energimærkning i en bygning ikke er overholdt, kan Energistyrelsen give bygningsejeren et påbud om at få udarbejdet energimærkningen.

Der er ligeledes indført bødestraf for overtrædelse af energimærknings- og annonceringspligten. Det gælder for eksempel bødestraf til bygningsejere eller sælgere, der undlader at efterkomme forpligtelser til at udarbejde og udlevere energimærkninger i forbindelse med salg og overdragelse.

Energistyrelsen vil i løbet af 2013 foretage stikprøver af, om energimærkningspligten overholdes. I den forbindelse vil Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Kilde: Energistyrelsen

Relateret indhold

Energimærkning af boliger

Når en bolig sælges eller udlejes, skal den have en gyldig energimærkning. En energimærkn..


Eksterne links

Energistyrelsen