Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Offentlig ejendomsvurdering

Dokumenter om skat

 
Opdateret 24.04.2015

Offentlig ejendomsvurdering

skat

Den offentlige ejendomsvurdering danner blandt andet grundlag for beskatning af ejendomsskatter og af eventuel fortjeneste i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven.

Ved beregning af tinglysningsafgiften ved tinglysning af et skøde, sker denne på grundlag af købsprisen, dog minimum den offentlige ejendomsvurdering.

Ejendomsværdiskatten beregnes også med udgangspunkt i vurderingen, se nærmere herom under Ejendomsværdiskatten.

Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent. Den nye lov er gældende fra den 1. januar 2015 og har betydning for din 2015-vurdering. For erhvervsejendomme er den sidste vurderingsmeddelelse udsendt i 2013 (2012-vurderingen).

Årsomvurdering – der blev foretaget året efter vurderingsåret – er ophævet med virkning fra 2007.

Den offentlige ejendomsvurdering skal udtrykke ejendommens værdi i handel og vandel ved kontant betaling. Værdien i handel og vandel er den pris, der vil kunne opnås ved salg til en "fornuftig køber" - dvs. en køber, der giver en pris, som han tror, at han vil kunne sælge ejendommen for igen umiddelbart efter. For ejerboliger fastlægges vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.

Hvem gør hvad

Det er sælger, der sørger for at overgive en kopi af den seneste vurdering til køber.

Hvor

Skat er myndighed. Klager indgives til vurderingsankenævnet senest den 01.07. i året efter vurderingsåret. Fristen for at klage over 2011-vurderingen var den 1. juli 2012

Den offentlige ejendomsvurdering

Under "Ejendomsdata" kan du finde den offentlige ejendomsvurdering på alle danske ejendomme. Indtast adresse og find ejendomsvurderingen under punktet "Økonomi".

Find ejendomsvurderingen for en ejendom

OBS

Af vurderingen fremgår også andre forhold, som eksempelvis antal byggeretter, dvs det antal huse, der kan bebygges på arealet, det vægtede etageareal, dvs. med hvor meget indgår stueetagen, 1. sal m.m..

Grundens størrelse vil også fremgå og er denne på over 1400 m2, er der som udgangs punkt skat på hele ejendommen, dog undtaget hvis ejendommen kan udstykkes eller det vil være værdiforringende at udstykke, jf. Ejendomsavancebeskatningslovens § 8.

Lovgivning

Vurderingsloven
Ændringslov til Vurderingsloven (ejendomsvurdering 2015 og 2016)

Relateret indhold

Guide: Sæt den rigtige pris

Find den rigtige pris ved at sammenligne informationer fra flere forskellige kilder og få..

Om vurderingsloven

Ejendomsvurderingsloven fastsætter de almindelige regler for, hvordan værdien af ejerboli..

Finansiel rådgivning

Finansielle virksomheder er forpligtet til at følge det regelsæt for rådgivning, der find..


Eksterne links

SKAT