Planloven

Al fysisk planlægning i Danmark er forankret i planloven. Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren, 5 regionsråd og 98 kommunalbestyrelser.

Om loven

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner. Samtidig har de fem regioner ansvaret for de regionale udviklingsplaner, som skal sikre en mere strategisk udviklingsplanlægning.

Staten skal sikre overordnede planhensyn og har ansvaret for de særligt komplicerede miljø-, natur- og plansager. Både regioner og kommuner skal tage hensyn til de statslige interesser, som miljøministeren udgiver en oversigt over hvert fjerde år.

Regionerne skal udarbejde langsigtede udviklingsstrategier, som skal sikre sammenhæng mellem statens og kommunernes planlægning og forskellige beskæftigelses- og udviklingsstrategier mm. De regionale udviklingsplaner er mere overordnede strategiske planer, som udstikker nogle retningslinjer, kommunerne skal følge i deres planlægning.

Kommunerne har ansvaret for at planlægge for byerne og for det åbne land. Det gør de gennem langsigtede kommuneplaner, der suppleres med firårige planstrategier, og gennem lokalplaner, der gør de overordnede udviklingsstrategier konkrete i de relevante områder i kommunen.

Det er således i praksis kommunerne, der planlægger, hvordan danske byer og landskaber udvikler sig, men det sker inden for de overordnede retningslinjer og strategier, som staten og regionerne udstikker.

Hvornår gælder loven?

Planloven gælder for alt byggeri i Danmark. Mens byggeloven sætter rammerne for, hvordan byggeri skal udføres, er det planloven, der udstikker rammerne for, hvor det pågældende byggeri må opføres. I nogle tilfælde gælder planloven også for byggeriets rammer. Fx kan der i lokalplaner være regler for farven på hustagene.

Myndighed

Erhvervsstyrelsen

Officielt navn

Lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013 om planlægning