Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Planloven

Lovgivning om byggeri og ejendomsdata

 
Opdateret 17.05.2016

Planloven

Al fysisk planlægning i Danmark er forankret i planloven. Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren, 5 regionsråd og 98 kommunalbestyrelser.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner. Samtidig har de fem regioner ansvaret for de regionale udviklingsplaner, som skal sikre en mere strategisk udviklingsplanlægning.

Staten skal sikre overordnede planhensyn og har ansvaret for de særligt komplicerede miljø-, natur- og plansager. Både regioner og kommuner skal tage hensyn til de statslige interesser, som miljøministeren udgiver en oversigt over hvert fjerde år.

Regionerne skal udarbejde langsigtede udviklingsstrategier, som skal sikre sammenhæng mellem statens og kommunernes planlægning og forskellige beskæftigelses- og udviklingsstrategier mm. De regionale udviklingsplaner er mere overordnede strategiske planer, som udstikker nogle retningslinjer, kommunerne skal følge i deres planlægning.

Kommunerne har ansvaret for at planlægge for byerne og for det åbne land. Det gør de gennem langsigtede kommuneplaner, der suppleres med firårige planstrategier, og gennem lokalplaner, der gør de overordnede udviklingsstrategier konkrete i de relevante områder i kommunen.

Det er således i praksis kommunerne, der planlægger, hvordan danske byer og landskaber udvikler sig, men det sker inden for de overordnede retningslinjer og strategier, som staten og regionerne udstikker.

Officielt navn

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om planlægning

Læs loven

På retsinformation.dk kan du se Planloven.

LBK. om planlægning (Planloven)

Relateret indhold

Krav til din kommende bolig

Skriv dine krav og ønsker til din kommende bolig ned i prioriteret rækkefølge, og gør din..

Byggetilladelse og anmeldelse

Nogle byggerier kræver tilladelse, andre skal anmeldes, og nogle kan du uden videre gå i ..