Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Radon

Nyheder og drift

 

Radonguiden.dk

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har været med til at udvikle ny Radonguide. Via fire radonfilm, artikler samt et guide-modul får boligejere relevant information om risiko for radon i indeklimaet.

PRESSEMEDDELELSE

Ny hjemmeside - www.radonguiden.dk - skal informere danskerne om radon, og hvordan man kan nedbringe radonniveauet i hjemmet.

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der findes i jorden. Herfra kan den sive ind i vores boliger og forøge risikoen for lungekræft. Det vurderes, at
radonniveauet er for højt i ca. 350.000 danske boliger.


Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard:

Det er vigtigt, at danske boligejere er opmærksomme på radon, og hvordan man kan forhindre et for højt radonniveau i boligen. Derfor styrker vi nu, sammen med sundhedsmyndighederne og Kræftens Bekæmpelse, informationen til boligejere om radon med en ny radonguide.


Administrerende direktør i Realdania, Flemming Borreskov:

Med radonguiden har danske boligejere og beboere fået et godt redskab til at vurdere, om de har for meget radon i indeklimaet i deres boliger. Guiden er et let og forståeligt redskab, som giver klar information om radonproblemer, og ikke mindst konkrete løsninger på, hvordan man forebygger et for højt niveau af radon i bygninger og boliger.


På Radonguiden.dk kan boligejerne indtaste oplysninger om deres egen bolig og med det samme få svar på, om der er særlig risiko for radon. Man kan også få information om, hvordan man - let og billigt - kan måle radon i sin egen bolig. Mængden af radon i indeklimaet afhænger bl.a. af, hvor i landet man befinder sig, kælderforhold, husets alder m.v.

Radonguiden er udarbejdet af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet og Boligejer.dk i samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen samt Kræftens Bekæmpelse. Realdania har medfinansieret Radonguiden.


Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Ministeriet for Klima, Energi og Bygninger Tlf. 33 92 68 56

Projektleder Lennie Clausen, Realdania. Tlf. 32 88 52 17


FAKTAARK

  • Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der kan sive ind i bygninger og kan medføre en forøget risiko for lungekræft. Sundhedsmyndighederne vurderer, at radon i indeklimaet i Danmark er medvirkende årsag til 9 pct. af lungekræfttilfældene, eller ca. 300 nye lungekræfttilfælde om året.
  • Radon måles i enheden becquerel pr. kubikmeter. WHO anbefaler, at radonniveauet i indeluften ikke overskrider 100 Bq/m3.
  • Radonforekomster varierer betydeligt i Danmark på grund af forskelle i undergrundens sammensætning og der er f.eks. mere radon på Øerne end i Vestjylland. I en landsdækkende undersøgelse fra 2001 var den gennemsnitlige radonkoncentration i undersøgte enfamilieshuse på 59 Bq/m3. Det vurderes, at 350.000 danske boliger har et radonniveau, der overskrider de danske myndigheders anbefalede niveau på 100 Bq/m3.
  • Siden 1998 har det være et lovkrav at opføre nye bygninger med radonsikring, og reglerne om radonsikring er skærpet i 2010. Dermed har købere af nye huse i dag krav på, at der ikke er for meget radon i deres hus.
  • I bygningsreglementet findes anbefalinger om radonindholdet i eksisterende bygninger. For eksisterende byggeri anbefales, at der iværksættes foranstaltninger, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m3 og 200 bq/m3, f.eks. tætning af huset mod jord, øget udluftning og ventilation. Er radonindholdet over 200 Bq/m3, anbefales mere omfattende forbedringer, f.eks. etablering af radonsug.
  • Radonguiden.dk offentliggøres den 16. januar 2012. Radonguiden.dk er udviklet i et samarbejde mellem Klima, Energi - og Bygningsministeriet, Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen samt Kræftens Bekæmpelse og Realdania. Radonguiden.dk suppleres med en OBS oplysningsfilm.
  • Radonguiden.dk består af korte oplysningsfilm, artikler, tjeklister og en interaktiv guide. Boligejerne kan indtaste oplysninger om deres egen bolig og med det samme få svar på, om der er særlig risiko for radon. Mængden af radon i indeklimaet afhænger bl.a. af, hvor i landet man befinder sig, kælderforhold, husets alder m.v.


Radonguiden.dk

Relateret indhold

Radonguiden

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden og kan..