Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Skorstensfejning

Skader og vedligehold

 
Opdateret 03.07.2014

Skorstensfejning

Er der tilsluttet oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende til din skorsten, skal den undersøges og fejes mindst en gang om året.

Hvis du har en mindre skorsten, som er tilsluttet enten et oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, er det lovpligtigt at få den undersøgt og renset mindst en gang om året. Større skorstene skal fejes mindst to gange om året. Hvis du sjældent bruger din skorsten, kan du aftale med skorstensfejeren, at den skal fejes mindre.

Det er vigtigt, at reglerne for, hvornår en skorsten skal renses, overholdes. Skorstensfejeren skal undersøge om ildstedet og røgrør har mangler, og om der er brandfare. Skorstensfejeren skal også undersøge, om installationerne i det hele taget er i orden.

Næsten halvdelen af alle brande i enfamiliehuse skyldes defekte eller dårligt vedligeholdte skorstene. Sod består af uforbrændte kulpartikler fra fyret eller brændeovnen, som kan sætte sig i et tykt lag på indersiden af skorstenen. Soden er meget brændbar. Bliver soden våd, fordi skorstenen ikke er ordentlig afskærmet mod regn, eller fordi der dannes kondens som følge af mangelfuld isolering, kan den danne løbesod.

Du skal også selv holde et vågent øje med skorstene, der med sin placering er meget udsat for vind og vejr. Tjek især:

  • Murværk, fuger samt eventuelt puds på skorstenen skal være uden revner og afskalninger både udvendigt og indvendigt.
  • Afdækningen over skorstenen er ofte en betonplade, og den skal være hel og uden revner.
  • Inddækningen, dvs. tilslutningen mellem skorsten og tag, skal være tæt.
  • Renselemmen skal være hel og slutte tæt.

Relateret indhold

Guide til kontrol af boligens skader
Løst puds på skorsten

Hold øje med boligens almentilstand og umiddelbart synlige skader. F.eks. fugtskader, ska..

Guide til vedligeholdelse

Vejr og vind og almindelig brug slider hårdt på huset i løbet af året. For sikre dig et s..

Lovgivning: Bygningsreglementet

Bygningsreglement indeholder de juridisk bindende krav, der stilles til byggeriet samt ve..