Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Kontrol af tilstandsrapporter

Ejerbolighandel

 
Opdateret 17.12.2014

Kontrol af tilstandsrapporter

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige kontrollerer løbende kvaliteten af tilstandsrapporterne. Nævnet offentliggør navnene på de sagkyndige, der har fået tildelt en advarsel, en bøde eller som har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som bygningssagkyndig.

Det er ikke muligt at klage til andre administrative myndigheder over Disciplinær- og klagenævnets afgørelser, men du kan indbringe afgørelsen for de almindelige domstole.

Reglerne om tildeling af sanktioner fremgår af § 2 i Bekendtgørelse om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Bekendtgørelse om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige (eksternt link)

Gennemgang af tilstandsrapporterne

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige udtager løbende tilstandsrapporter til kontrol, så alle sagkyndige får kontrolleret en tilstandsrapport mindst én gang i deres 3-årige beskikkelsesperiode.

Når en bygningssagkyndig udtages til kontrol, inviteres den sagkyndige til at være til stede ved nævnets gennemgang af den pågældende bolig. Selve gennemgangen foretages af en af nævnets syns- og skønsmænd, der laver en kontrolrapport til nævnets videre behandling.

Nævnet kan tildele en bygningssagkyndig en sanktion, hvis den sagkyndige har begået alvorlige eller gentagne fejl.

Bygningssagkyndige med advarsler, bøder eller inddragelse af beskikkelsen
Disciplinær- og klagenævnet for bygningssagkyndige (eksternt link)

Relateret indhold

Lovgivning: Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen beskriver reglerne for, hvordan der skal udarbejdes en tilstandsrap..

Lovgivning: Disciplinærnævn for bygningssagkyndige

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige behandler klager over autor..

Se en liste over bygningssagkyndige med advarsler

Ifølge bekendtgørelse om huseftersynsordningen, skal Ministeriet for By, Bolig og Landdis..

Bygningssagkyndig og anden teknisk rådgivning

Hvis du skal sælge, er det den bygningssagkyndige, der laver tilstandsrapporten på din bo..