Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Priser på tilstandsrapporter

Ejerbolighandel

 
Opdateret 08.02.2016

Priser på tilstandsrapporter

Der er ikke længere maksimale vederlag pr. ejendom for udarbejdelse af tilstandsrapport.

Ved § 2 i lov nr. 740 af 1. juni 2015 blev maksimalprisreguleringen i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter ophævet.

Ændringen medfører, at der fra og med den 1. januar 2016 ikke længere vil være fastsat en øvre grænse for det vederlag, som en bygningssagkyndig vil kunne forlange for udarbejdelse m.v. af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen.

Som hidtil vil de beskikkede bygningssagkyndige have mulighed for at tillægge deres vederlag det administrationstillæg, som Erhvervsstyrelsen opkræver hos de pågældende for hver udarbejdet tilstandsrapport.

Skal du have lavet tilstandsrapport?

Find en beskikket bygningssagkyndig, som kan udarbejde en tilstandsrapport.

Gå til Boligejers konsulentsøgning

Relateret indhold

Rådgivning: Bygningssagkyndig

Hvis du skal sælge, er det den bygningssagkyndige, der laver tilstandsrapporten på din bo..

Lovgivning: Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen beskriver reglerne for, hvordan der skal udarbejdes en tilstandsrap..

Lovgivning om energimærkning

Energimærkeordningen fastsætter reglerne for, hvordan og hvornår en bygning skal energimæ..


Eksterne links

Disciplinær- og klagenævnet for bygningssagkyndige
Læs om kontrol af tilstandsrapporter og hvordan du klager over fejl i tilstandsrapporten