Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Tvangsauktion

Finansiering og økonomi

 
Opdateret 07.11.2014

Tvangsauktion

Hvis du ikke kan betale ydelserne på dine lån, kan du risikere, at din bolig skal sælges på tvangsauktion.

Hvis du ikke er i stand til at betale ydelserne på dine lån, kan dine långivere begære din bolig solgt på tvangsauktion. Lånene er givet med sikkerhed i din bolig, og tvangsauktionen er långivernes ultimative mulighed for at få i det mindste en del af deres tilgodehavende hjem igen.

Tvangsauktion kan i mange tilfælde undgås ved aktivt at søge rådgivning hos dit realkredit- eller pengeinstitut, der kan hjælpe dig med – og har en interesse i – at omlægge din privatøkonomi og træffe de rette økonomiske beslutninger i situationen.

Tvangsauktion er forbundet med tab

Tvangsauktion begæres oftest af det realkredit- eller pengeinstitut, der har pant i boligen. I konkurssager kan tvangsauktionen dog begæres af kurator. Uanset hvem der kræver tvangsauktionen gennemført, vil det med stor sikkerhed være forbundet med tab for både boligejeren og långiverne. Det skyldes blandt andet, at salgsprisen normalt bliver lavere på en tvangsauktion, end hvis boligen blev solgt i fri handel, ligesom der er en række omkostninger forbundet med processen.

Når långiverne ikke får dækket deres tilgodehavender ved salget af boligen, er det almindeligt, at du som boligejer hæfter personligt for tabet. Det betyder, at du kan risikere stadig at skylde penge til dit realkredit- eller pengeinstitut, når din bolig er blevet solgt på tvangsauktion. Derudover er den inkassoforretning, der i sidste ende udløser tvangsauktionen, forbundet med en række udgifter, som også skal betales af boligejeren.

Flere årsager til økonomisk bekneb

Der kan være flere årsager til, at du kan blive tvunget til at sælge din bolig på tvangsauktion. Arbejdsløshed, skilsmisse og ægtefælles død er typiske årsager til, at økonomien forværres, og risikoen for tvangsauktion dermed øges.

Hvis du ikke længere kan betale ydelsen på dine lån, risikerer du, at dine kreditorer indleder en inkassosag. Det kan blive første skridt på vejen mod en tvangsauktion.

Hvis du har lån med variabel rente, kan større rentestigninger endvidere gøre det vanskeligt for dig at betale ydelsen på dine lån. Hvis du er teknisk insolvent og ikke har mulighed for at omlægge dine lån eller skære i dine udgifter, kan du være tvunget til at lade din bolig sælge på tvangsauktion.

Undgå så vidt muligt at sælge på tvangsauktion

Hvis du får økonomiske vanskeligheder, bør du kontakte dine långivere hurtigst muligt og informere dem om situationen, så du kan få den nødvendige rådgivning. I kan måske løse problemerne med midlertidig afdragsfrihed eller en afdragsordning, inden det bliver nødvendigt at sælge din bolig.

Hvis din bolig skal sælges, kan du ofte få hjælp af dit realkredit- eller pengeinstitut, så du kan opnå en bedre pris og et mere behageligt og kontrolleret forløb end ved salg på tvangsauktion. Sandsynligheden for, at du ender med et mindre tab er større, end hvis du ”lader stå til”, og din bolig ender på tvangsauktion.

Dine långivere er også interesserede i, at din ejendom ikke sælges på tvangsauktion. De taber nemlig også penge i forløbet. Du kan derfor ofte forbedre din situation, hvis du så hurtigt som muligt indgår aktivt i dialog med dine långivere, da I har en fælles interesse i at undgå tvangsauktionen.

Hvis du ikke kan undgå, at din bolig bliver solgt på tvangsauktion, bør du straks kontakte en advokat, der kan rådgive dig under forløbet. Tvangsauktionen afholdes i fogedretten, der kan beskikke dig en advokat, hvis du ikke selv har råd til at betale advokatsalæret.

Når fogedretten har modtaget en begæring om tvangsauktion fra en långiver, skal fogedretten indkalde dig til et vejledningsmøde, som du bør deltage i. Her vejleder fogedretten dig om dine muligheder for at afværge tvangsauktionen. Du kan altid afværge tvangsauktionen, hvis du betaler det beløb, du skylder, samt auktionssagens omkostninger.

Relateret indhold

Flere må sælge på tvangsauktioner

Selv om der har været en stigning i antallet af tvangsauktioner i kølvandet på finanskris..

Handel via tvangsauktion

Hvis du overvejer at købe bolig på tvangsauktion, bør du bl.a. være opmærksom på både for..

Boligens skader

Boligens stand er vigtig - ikke bare, når du skal købe eller sælge, men også når du skal ..

Energimærkning

Mellem 30 og 40 pct. af samfundets energiforbrug er bundet i bygninger. Derfor betaler de..