Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Udbudsformer

Ejerbolighandel

 
Opdateret 17.12.2014

Udbudsformer

Fast ejendom udbydes normalt i almindelig handel. Undertiden kan en ejendom dog udbydes på andre vilkår, fx når ejendommen udbydes i licitation eller på tvangsauktion.

Almindeligt udbud

Fast ejendom udbydes normalt i almindelig udbud, dvs. hos en ejendomsmægler eller i en avisannonce. I de senere år er der kommet mange boligportaler på internettet, hvor der udbydes boliger til salg af private.

Indledningsvist skal der opnås enighed mellem køber og sælger om handlens centrale vilkår, herunder særligt pris og overtagelsesdag. Køber afgiver et købstilbud med en kontantpris, som sælger enten accepterer eller afslår. Forhandlingsfasen går i gang og kan strække sig over kortere eller længere tid.

Hverken køber og sælger bliver dog bundet af handlen eller handelsvilkårene, før handlen er endelig – dvs. når der foreligger en købsaftale, der er underskrevet af både køber og sælger, og når advokatforbehold og fortrydelsesret er udløbet. Det er derfor uforpligtende for en interesseret køber at ringe eller sende en e-mail til en ejendomsmægler med et tilbud om køb af en bolig til en bestemt pris, der måske ligger under udbudsprisen.

Budrunde - licitation

Hvis der er flere købere, der ønsker at afgive et tilbud på en ejendom, kan ejendommen blive udbudt i licitation.

Den nye ejendomsmæglerlov, som trådte i kraft den 1. januar 2015, hedder ”Lov om formidling af fast ejendom m.v.” Med denne lov ændres reglerne om budrunder vedrørende køb af fast ejendom.

Før lovændringen kunne interesserede købere inviteres til en lukket budrunde for her at afgive et bindende bud på en ejendom inden for en nærmere fastsat tidsfrist. I en budrunde kunne alle byde på lige vilkår, og alle bud skulle afleveres udadtil anonymt, således at sælger og ejendomsmægler først måtte se på buddene, når budfristen var udløbet.

Den nye ejendomsmæglerlov gør det muligt at sælge fast ejendom ved både åbne og lukkede budrunder og andre auktionslignende fremgangsmåder. Baggrunden for at ophæve forbuddet mod åbenhed i budprocessen er gode erfaringer med denne type auktioner i de øvrige nordiske lande.

I den nye lov gives Erhvervs- og vækstministeren adgang til at fastsætte nærmere regler om budrunder. Disse regler er dog endnu ikke trådt i kraft.

Tvangsauktion

Hvis en boligejer ikke er i stand til at betale ydelserne på sine lån, kan hans långivere begære boligen solgt på tvangsauktion. Lånene er tinglyst som pantebreve i boligen, og dermed har långiverne sikkerhed for betaling af renter og afdrag. Andre kreditorer kan også begære en bolig solgt på tvangsauktion ved først at få et udlæg registreret i boligens tingbog.

Tvangsauktionen er långivernes ultimative mulighed for at få i det mindste en del af deres tilgodehavende hjem igen. Der er fordele og ulemper ved at købe bolig på tvangsauktion. Der er på den ene side mulighed for at købe en bolig til en lavere pris, men på den anden side er boligkøb på tvangsauktion også forbundet med risici.

Relateret indhold

Budbekendtgørelsen

Budbekendtgørelsen omhandler reglerne for salg af en bolig ved budrunde (også kaldet lici..

Budrunde (licitation)

Kort fortalt går en budrunde ud på, at interesserede købere inviteres til at afgive et bi..

Handel på tvangsauktion

Hvis du overvejer at købe bolig på tvangsauktion, bør du bl.a. være opmærksom på både for..

Salgsopstilling

I forbindelse med indgåelse af formidlingsaftalen, skal ejendomsmægleren udarbejde en sal..

Lov om omsætning af fast ejendom

Lov om formidling af fast ejendom, i daglig tale kaldet ”ejendomsmæglerloven”..

Formidlingsbekendtgørelsen

I formidlingsbekendtgørelsen kan du læse om, hvilke regler der gælder, når en ejendomsfor..