Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Ventilation

Indeklima

 
Opdateret 10.03.2015

Ventilation

Udsugningsventil

God luftkvalitet i din bolig er med til at sikre et godt indeklima. Igennem en almindelig dag er der mange aktiviteter i hjemmet, som er med til at forringe luftkvaliteten. Når vi laver mad, bader og ånder, tilfører vi fugt til indeluften. Dertil kommer, at vores møbler, elektriske apparater og byggevarer kan afgive kemikalier til indeluften. En god ventilation af boligen, hvor indeluften udsuges og udskiftes med frisk udeluft, er derfor helt afgørende for at sikre et godt indeklima.

Forskellige typer af ventilationssystemer

Når man taler om ventilationssystemer, findes der forskellige typer, som du kan vælge imellem:

Naturlig ventilation: ”Naturens egne kræfter”

Systemet kan fx bestå af aftrækskanaler fra køkken og toilet/badeværelse og friskluftsventiler i vinduesrammer og ydervægge i opholdsrummene. Vinden og temperaturforskelle mellem inde og ude sikrer, at udeluften tilføres via udeluftventilerne i vinduesrammer og facaden og at indeluften suges ud via aftrækskanalerne i køkken og bad.

Ventilationen vil variere i takt med udeklimaet, og det er derfor vigtigt, at du supplerer med almindelig udluftning, når der fx er vindstille udenfor.

Kold luft via friskluftsventiler i fx vinduesrammer kan på kolde dage give gener i form af træk. Derfor er det forståeligt, at man i kortere perioder lukker ventilerne, hvis det fx trækker ned på hyggekrogen i sofahjørnet. Men det er vigtigt at huske at åbne igen bagefter, så man ikke blokerer for boligens luftskifte og dermed skaber et dårligt indeklima.

Mekanisk ventilation

Systemet kan fx bestå af aftrækskanaler fra køkken og toilet/badeværelse med en mekanisk ventilator tilsluttet og af friskluftsventiler i vinduesrammer og ydervægge i opholdsrummene. Indeluften suges automatisk ud fra køkken og bad via den mekaniske ventilator, mens luften tilføres via udeluftventiler i vinduer og ydervægge i opholdsrummene.

Den mekaniske udsugning sikrer luftudskiftning uanset vejret, men kan også i visse perioder give trækgenerne fra kold luft, der suges ind via friskluftsventiler i ydervæggene. Det kan nogle gange være nødvendigt at lukke ventilerne i kortere perioder for at undgå træk. Men det er vigtigt at huske at åbne igen bagefter, så der er nok luftudskiftning.

Balanceret mekanisk ventilation

Systemet kan bestå af mekaniske ventilatorer, der blæser udeluft ind fra ydervægge i opholdsrum og ligeledes med mekaniske ventilatorer, der suger luften ud via toilet/badeværelse.

Udover den mekaniske ind- og udsugning kan ventilationssystemet bestå af et kanalsystem, hvor luften transporteres rundt til de forskellige rum i huset og af filtre og et varmegenvindingsanlæg. Både udsugning og tilførsel af luft sker uafhængigt af udetemperatur og vindforhold.

Udeluften kan opvarmes, inden den blæses ind i boligen. Dermed undgås trækgener, og denne løsning giver derfor typisk bedre komfort. Når trækgener undgås, oplever beboerne heller ikke behov for at lukke af for tilførslen af udeluft, og dermed sikrer systemet typisk en god luftudskiftning. For at systemet kan sikre god ventilation med frisk luft, skal ventilationsanlæg dog vedligeholdes, og filtre skal skiftes eller renses jævnligt.

Dårlig ventilation påvirker dig og din bolig

Hvis din bolig er dårligt ventileret og har forringet luftskifte, kan du opleve gener som hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær m.m. Mangelfuld ventilation kan også betyde forhøjede fugtniveauer, som tillader fugten at sætte sig i ydervægge, gulve og lofter. Her kan den danne grobund for fugtskader og skimmelsvamp.

Tjek om din bolig har god ventilation

Hvis du er i tvivl, om din bolig er dårlig ventileret, er her nogle tegn, som du kan holde øje med:

  • Dug på indersiden af lukkede vinduer med termoruder eller andre to-lags ruder
  • Muggen og indelukket lugt i boligen
  • Mug og sorte skjolder på indersiden af ydervægge, fx bag møbler.

Hvad kan du selv gøre

Du kan selv være med til at sikre, at din bolig er godt ventileret:

Åben luftcirkulation

Hvis udeluften tilføres via udeluftventiler, der sidder i ydervæggen eller vinduesrammen, er det vigtigt at ventilerne holdes åbne det meste af tiden, så luften kan passere. Det er også en god ide, at dørene mellem rummene holdes åbne, når du ikke er hjemme, så luften kan cirkulere rundt i boligen.

Jævnlig rengøring af filtre og ventiler

Rengøring af ventilationsanlægget er også vigtigt. Snavs i ventilationsanlægget kan forringe anlæggets effektivitet. Derfor bør du jævnligt rengøre filtret i emhætten, udeluftventiler og aftrækskanalerne i din bolig.

Energirenovering kræver god ventilation

Ved energirenoveringer af din bolig skal du være særlig opmærksom på lufttilførslen til boligen, da energirenoveringer ofte medfører, at boligen tætnes. Dette er særligt aktuelt, hvis din bolig har naturlig eller mekanisk udsugning. Her sker lufttilførslen typisk via ventiler i vinduesrammerne eller ventiler i ydervæggene. Skiftes vinduer eller udføres der efterisolering af vægge, skal du sikre dig, at lufttilførslen fra friskluftventiler ikke ændres på en måde, så der ikke kan opretholdes en god ventilation.

Relateret indhold

Jordkanaler og ventilation

I en række lavenergibygninger er den friske udeluft ført gennem jordkanaler til ventilati..

Guide til kontrol af boligens skader
Løst puds på skorsten

Hold øje med boligens almentilstand og umiddelbart synlige skader. F.eks. fugtskader, ska..

Guide til vedligeholdelse

Vejr og vind og almindelig brug slider hårdt på huset i løbet af året. For sikre dig et s..

Lovgivning: Bygningsreglementet

Bygningsreglement indeholder de juridisk bindende krav, der stilles til byggeriet samt ve..