Aflevering af byggeriet

Før du endeligt overtager byggeriet, bør du sikre dig, at alt er udført, som aftalt.

Afleveringsforretning

Når byggeprojektet er afsluttet, bør du gennemføre en afleveringsforretning sammen med entreprenøren og din eventuelle rådgiver. Under afleveringsforretningen kan du sikre dig, at alle dele af byggeriet er gennemført som aftalt. Er det ikke det, bør I aftale, hvilke fejl eller mangler, håndværkerne skal udbedre inden for et rimeligt tidsrum.

Byggeregnskab

Når byggeriet er afleveret til dig efter endt afleveringsforretning, sender entreprenøren en slutopgørelse, som normalt vil svare til tilbudsprisen, med mindre I har lavet andre aftaler undervejs.

Hvis det drejer sig om et større byggeri, er det almindeligt at du har betalt nogle rater undervejs. I dette tilfælde vil entreprenøren sende en endelig slutopgørelse.

Hvis der er fejl og mangler, som skal udbedres, bør du tilbageholde betalingen eller dele af den, indtil fejlene eller manglerne er udbedret.

Klage over byggeriet

Hvis du efter afleveringsforretningen opdager fejl og mangler ved byggeriet, bør du i første omgang klage til entreprenøren. Kan I ikke nå til enighed har du mulighed for at gå videre til et af de tre ankenævn inden for byggeri og håndværk.

Etårseftersyn

Hvis du har brugt standardkontrakten AB-forbruger som grundlag for dine aftaler med entreprenøren eller håndværkeren, er det normalt at entreprenøren gennemfører eftersyn på byggeprojekter over 500.000 kr efter et år.

Eftersyn ved obligatorisk byggeskadeforsikring

Hvis der er tegnet en obligatorisk byggeskadeforsikring på byggeriet eller byggeprojektet, vil forsikringsselskabet bestille to eftersyn af byggeriet: Det første efter 1 år og det sidste efter 5 år. Ved begge eftersyn gennemgås både synlige og ikke synlige bygningsdele og formålet er at konstatere, om byggeriet er udført i overensstemmelse med forskrifterne.

Forsikringsselskabet kan forlange et ekstraordinært eftersyn, hvis der fx mangler dokumentation om væsentlige bygningsdele.