Undersøg boligen udvendigt

Når du kigger boligen efter udvendigt skal du være opmærksom på slid og skader, som regn, sol og andet vejrlig er årsag til. Hvis du har mulighed for det, bør du også gå op på taget og se, om taget har revner, ødelagte tagsten eller lignende. Dette kan være tegn på fugtproblemer under taget. Hvis der gror meget mos på taget, kan det være tegn på dårlig vedligeholdelse.

Tjek udvendigt træværk

Se på det udvendige træværk, f.eks. træbeklædte kviste, gavle, vindskeder, bindingsværk, udestuer, overdækkede terrasser, carporte, garager og lignende. Kontrollér om træværket er korrekt gjort fast, er intakt, uden revner og sprækker og uden angreb af råd og svamp.

Tag, tagrender og nedløbsrør

Se på nedløbsrør, tag- og skotrenderne. Er de utætte eller tilstoppede? Dårligt vedligeholdte tagrender kan forårsage større skader på boligen.

Kig efter, om der er fald på tagrenderne, så vandet kan løbe væk fra taget. Du kan nemt teste dette ved at hælde vand i tagrenden og se, om vandet løber hen til tagnedløbet.

Kig efter, om tagnedløbet løber ud i "ingenting", eller om det er ført ned i et rør eller afløb. Hvis tagnedløbet løber ud direkte på jorden, kan vandet trænge ind i fundamentet og skabe skjolder, fugtproblemer og problemer med frostsprængninger i muren.

Tjek taget

Se på taget - evt. blot nedefra. Taget er den mest udsatte bygningsdel og det skal kunne modstå vejr og vind og ikke mindst vand.

Kontroller at tagsten eller tagplader ligger lige, sidder godt fast og er uden revner eller brud. På tagpaptage skal du tjekke om belægningen er hel og tæt i sammenføjningerne. Se også efter, om der er buler i taget, hvor vandet kan samle sig i søer.

Tjek om skotrenden er tæt og om tagets inddækninger er tætte omkring skorstene, kviste og ovenlysvinduer. Se efter at inddækningerne ikke er tæret, udført forkert eller har løsnet sig.

Kontrollér skorsten

Kig efter, om der er revner i skorstenen indvendigt og udvendigt samt om der er tegn på løbesod eller skjolder. Åbn renselågen i siden af skorstenen og se, om der er meget sod i bunden af skorstenen. Det kan være tegn på manglende rensning af skorstenen. En autoriseret skorstensfejer skal rengøre/kontrollere skorstenen hvert år (2 gange årligt, hvis det er en brændeovn, 1 gang årligt hvis skorstenen er til et oliefyr), men det er vigtigt, at du kigger efter om arbejdet er udført ordentligt. Du kan se på boligens besøgsrapport, hvornår skorstensfejeren sidst har været på stedet, og hvad der er sket i forbindelse med dette besøg.

Facader og fundament

Kig efter, om der er misfarvninger, pudsafskalninger eller huller i facaden. Læg en hånd på væggen og mærk, om den er fugtig eller varm. Hvis væggen virker fugtig, kan det være et tegn på, at muren ikke kan komme af med fugten, og at huset derfor kan have problemer med mug, svamp og lignende. Hvis væggen virker varm, kan der være tvivl om isoleringen i væggen.

Læmure
Læmure kan være meget udsat for vejret. Kig derfor på, om eventuel maling på murene skaller af, eller om væggene ser ensartede ud. Bank med en hånd på overfladen af muren og se, om overfladen virker "fast", eller om du har indtryk af, at den kunne falde af. Se efter, om murafdækningen (det vil sige afslutningen af væggen øverst) er intakt. Hvis toppen af væggen har revner, kan det føre til fugtsprængninger.

Fundament

Du skal kigge efter, om fundamentet har revner eller skjolder. Hvis der er revner, kan det være tegn på, at huset "sætter" sig (det vil sige forskubber sig).

Hvis det er et gammelt hus, kan du spørge sælger, om der monteret en fugtspærre imellem fundament og væg. En fugtspærre skal hjælpe med at holde fugten ude af muren, og det er vigtigt, at den er intakt. Hvis der ikke er en fugtspærre i væggen, kan fugt trække op igennem muren.

Udvendige trapper

Kig efter, om fundamentet til trappen har revner eller på anden måde virker ustabilt. Kig også efter, om trinene sidder løse, eller om de har rykket/sat sig. Hvis der er revner i trappen, kan det være et tegn på, at trappen "skrider". Det kan kræve ret omfattende vedligeholdelse.

Udvendige døre og vinduer

Kontroller, om vinduerne er bløde i træet. Du skal især kigge på, om listerne (kaldet glaslister) i den nederste del af vinduerne er bløde eller har råd. Brug eventuelt en syl eller skruetrækker til at prikke blidt i træet. Hvis træet virker blødt er det tegn på rådne lister, som kræver udskiftning. Se også på, om vinduet sidder tæt til muren - det vil sige om den gummifuge/gummiliste, der "dækker" hullet mellem vindue og mur, er tæt og ensartet. Hvis den ikke er det, kan der trække kulde og fugt ind i væggen.