Log ind

Log ind giver dig flere muligheder på Boligejer

Ved at logge ind kan du

  • Se alle oplysninger på dine ejendomme
  • Afgive fuldmagt til køb af ejendomsdatarapport på din ejendom
  • Se de fuldmagter, som andre har givet dig til at købe ejendomsdatarapporter på deres ejendomme
  • Se de ejendomsdatarapporter, du har købt
  • Se dine seneste søgninger i ejendomsdataopslaget

Læs om vores behandling af dine personoplysninger ved log ind og dine rettigheder.

Log ind