PCB-guiden

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970’erne fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i vores omgivelser.

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Stoffet er en miljøgift, der blev brugt i byggematerialer som fx fugemasser og termoruder i perioden 1950 - 1977.

PCB-holdige byggematerialer kan afdampe til indeklimaet. Resultatet er, at vi optager PCB gennem indeluften, hvis der er PCB i byggematerialerne i vores bygninger.

Når PCB-holdige byggematerialer spredes i naturen, fx ved forkert håndtering af byggeaffald, bliver stoffet optaget i fødekæden. Derved kommer vi med tiden til at indtage PCB gennem vores kost.

PCB-guiden giver grundig information og vejledning om PCB til borgere, bygningsejere, byggevirksomheder og kommuner.

Udover viden og rådgivning finder du også videoer, selvbetjeningsmodul og værktøjer om PCB.