Skimmelsvamp

Skimmelsvampe kan gro på både synlige og skjulte bygningsdele, hvis der er fugt. Skimmelsvamp er usund for mennesker - især personer med allergi og astma.

Skimmelsvamp

Fakta om skimmelsvamp

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Skimmelsvampsporer findes overalt i naturen og i indeklimaet. Er der fugtigt, kan skimmelsvampene begynde at vokse på fx fugtige byggematerialer og brede sig og frigive flere sporer.

Der findes flere former for skimmelsvampe, fx hvide, gullige, grønlige, rødlige, grålige eller sorte med lodden overflade. Skimmelsvamp har normalt en muggen lugt.

Skimmelsvamp lever af organisk materiale og trives derfor på bl.a. træ, spånplader, krydsfiner, gipsplader, tapet, lim, maling og i støv. Skimmelsvamp kan dog også gro på uorganisk materiale som fx mineraluld, hvis det er fugtigt, og der fx ligger støv med organisk materiale i.

Skimmelsvamp og sundhedseffekter

Skimmelsvampe og svampesporer indeholder og frigiver en række stoffer, herunder giftstoffer, som kan gøre os syge. Symptomerne kan være irriterede øjne, næse og luftveje, snue, hovedpine, træthed, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Allergikere og astmatikere kan være mere følsomme overfor skimmelsvamp. Mennesker reagerer forskelligt på de forskellige typer af skimmelsvampe. Nogle mennesker udvikler egentlig allergi overfor skimmelsvamp. Det vurderes, at 3-6 % af befolkningen er allergisk overfor skimmelsvamp.

Hvis medlemmer af husstanden i længere tid udviser symptomer, som kan stamme fra skimmelsvampsporer, og som ikke ellers kan forklares, eller du i øvrigt har mistanke om skimmelsvamp, kan du kontakte en fagmand med kendskab til skimmelsvampe, som kan foretage en vurdering - og eventuelt en gennemgang - af huset.

Hvordan kan du fjerne skimmelsvamp?

Ved mindre angreb af skimmelsvamp kan du selv fjerne skimmelsvampen og forebygge, at den kommer igen. I alvorlige tilfælde kræver det ofte en specialist, der kan finde skimmelsvampen, fastslå årsagen til skimmelsvampen og vurdere, hvordan den fjernes. Dette kan du selv gøre:

  • Angrebne overflader, typisk i badeværelset, kan afvaskes med fx Rodalon eller særligt desinfektionsmiddel. Lad midlet sidde i 20 minutter inden afvaskning. Følg brugsanvisningen nøje
  • Materialer, som fx spånplader og mineraluld, som er angrebet og fugtige, fjernes og udskiftes, hvis de ikke kan renses og tørres. Brug åndedrætsværn, så du ikke indånder sporene.

Hvordan kan du forebygge skimmelsvamp?

Når skimmelsvampene er fjernet, skal du forebygge nye angreb:

  • Tør vasketøjet udenfor, hvis du ikke har en tørretumbler
  • Luft ud ved madlavning og når du går i bad
  • Sørg for regelmæssig udluftning og gennemtræk
  • Sørg for tilstrækkelig ventilation i boligen: Hold friskluftventiler i vinduer og i vægge åbne
  • Hold den samme temperatur i alle rum. Kommer temperaturen i hjemmets rum under 18 grader, stiger risikoen for fugt og skimmelsvamp
  • Undgå kuldebroer, dvs. uisolerede områder af muren, hvor væggen kan være så kold, at vand fra varm luft kondenserer og opfugter området. Hvis der er synlige kuldebroer, kan du overveje at få undersøgt årsagen til det og hvordan man kan fjerne årsagen, f.eks. ved efterisolering eller tætning
  • Minimér risikoen for at der kan opstå vandskader eller fugtige områder, fx fra skader på taget, utætte vandrør eller opstigende fugt fra grunden.

Skimmelsvamp kan medføre hussvamp

Skimmelsvampe skader ikke i sig selv bygningen eller bygningsdele. Skimmelsvamp kan dog være tegn på, at der har været fugtigt i din bolig i længere tid. Det betyder, at der også kan være gode vækstvilkår for andre slags svampe, fx hussvamp, som kan ødelægge bygningen.