2. Økonomi i tilbygningen

Prisen på en tilbygning varierer meget og den afhænger af, hvilken type rum, du vil bygge. Skal du blot have et par ekstra soveværelser, er prisen meget lavere, end hvis tilbygningen også skal indeholde køkken og bad.

Hvad koster en tilbygning

Et godt redskab, når du skal beregne økonomien i en tilbygning, er at benytte en skønsmæssig kvadratmeterpris.

Regn med omkring 15-20.000 kr. pr. kvadratmeter for almindelige rum alt inklusive og mindst 25.000 kr. for køkkener og badeværelser, som indeholder mange og dyre tekniske installationer.

Skal der kælder under tilbygningen, skal du regne med ca. 10.000 kr. pr. kvadratmeter for den rå kælder, uden færdige gulve og andre overflader.

Indhent tilbud

Du må indhente så mange tilbud på opgaven, som du har lyst til, men i praksis kan det godt betale sig at nøjes med 3-4 tilbud. Tilbuddet skal indeholde en præcis beskrivelse af, hvad det dækker, hvis det ikke refererer til dit eget projektmateriale.

Det er en stor fordel, hvis tilbuddet specificerer prisen på de forskellige dele af byggeriet. Det gør det nemmere at sammenligne tilbuddene, hvis de ikke indeholder helt de samme ydelser.

Det skal fremgå af tilbuddet, hvor længe det er gældende.

Læg et realistisk budget

Når du lægger budget for din tilbygning, må du starte med at regne med overslagspriser og kvadratmeterpriser.

Skal du have specielle konstruktioner og eksklusive materialer vil det selvsagt bringe prisen op.

En rådgiver kan hjælpe med at skønne en pris, når projektet endnu er på skitseplan. Den endelige pris kan du først få, når tilbygningen er færdigprojekteret, og du kan gå ud til forskellige entreprenører og indhente præcise tilbud.

Se et eksempel på de fleste udgifter i forbindelse med tilbygninger