3. Planlægning af tilbygningen

Få plan- og snittegninger på plads

Før du kan gå i gang med arbejdet, skal du have nøjagtige tegninger af rummet. Hvis du skal inddrage kvadratmeter fra et tilstødende rum, skal hele arealet med på tegningen. Plan- og snittegningerne indeholder alle de nødvendige mål, som håndværkerne skal bruge.

Beskriv det arbejde, som skal laves

Tegningerne og beskrivelserne bruges til at klarlægge, hvad det er, der skal laves, og hvor der kan opstå problemer. De er særligt vigtige, når mange håndværkere er involveret i byggeriet, og den ene faggruppe skal overtage, hvor den anden slipper. Derfor skal der være klare aftaler om, hvem der gør hvad, og det hele skal dokumenteres på tegninger eller i beskrivelser.

Det kan være en god idé at tage en rådgiver med på råd, når projektet skal tegnes og beskrives. En rådgiver har godt styr på reglerne og hvad der kan lade sig gøre og kan spare dig for både tid og unødige ekstraudgifter og sikre, at projektet også kan lade sig gøre i praksis.

Tilbud, aftaler og tidsplaner

Planlæg så mange detaljer som muligt, så du har et godt udgangspunkt for at indhente tilbud fra håndværkerne og og indgå konkrete aftaler. Det er en god idé også at tage en rådgiver med på råd i denne fase. En rådgiver kan hjælpe dig med at beskrive det, du skal have tilbud på og kan også hjælpe dig med efterfølgende at vælge mellem de indkomne tilbud, beskrive projektet og lægge en plan for arbejdet.

Du har også brug for at tage stilling til, hvilken entrepriseform du skal vælge og om du evt. skal tegne en forsikring i forbindelse med byggeriet.

Lav aftaler med håndværkerne

Inden du bestiller arbejdet, bør du lave en skriftlig aftale med håndværkerne. Du kan med fordel benytte Standardaftalen AB-forbruger, som er et frivilligt aftalegrundlag mellem håndværkere og forbrugere. Hvis du undervejs i byggeprojektet beslutter dig for at lave ændringer i planen, bør du igen indhente tilbud og lave en fast aftale med håndværkerne om pris, kvalitet og opgavens omfang.

AB-Forbruger Standardkontrakt

AB-Forbruger Tillægsaftale

AB-Forbruger (Standardaftalebetingelser)