J. Tvister

Dette afsnit handler om de uenigheder, der kan opstå.

Vejledning til § 62

Sagkyndig beslutning

Hvis en af parterne ønsker det, så kan en sagkyndig udpeget af Voldgiftsnævnet vurdere om:

  • En sikkerhed kan udbetales
  • Det er berettiget at holde betalinger tilbage i tilfælde af, at parterne er uenige om opgørelsen af deres mellemværende
  • Det er berettiget at foretage modregning i tilfælde af, at parterne er uenige om opgørelsen af deres mellemværende

Kontakt til Voldgiftsnævnet

Adressen er: Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, Vesterbrogade 2 B, 3.sal, 1620 Københavns V.

Telefon: 33 13 37 00

Mail: voldgift@voldgift.dk

Yderligere oplysninger om udmeldelse af en sagkyndig kan findes på

www.voldgift.dk

Vejledning til § 63

Uenighed mellem parterne

Hvis der opstår uenighed mellem parterne, kan forbrugeren vælge at indgive en klage til et ankenævn, eller for de almindelige domstole.

I standardkontraktens punkt 11 kan det i forbindelse med aftalens indgåelse anføres, hvilken garantiordning entreprenøren eventuelt er tilknyttet, og for hvilket ankenævn sagen kan indbringes.

Du kan finde flere oplysninger om de forskellige ankenævn her:

Byggeriets Ankenævn
Håndværkets Ankenævn
Ankenævnet for Tekniske Installationer
Og læs mere om anlæg af sag ved de almindelige domstole på Domstol.dk