3 veninder vil bo sammen i andelslejlighed

  • Opdateret 26. april 2019

Spørgsmål

Kan en bestyrelse bestemme, hvem man bor sammen med? 3 veninder vil bo sammen i en 4 værelses andelslejlighed, som den ene ejer. Bestyrelsen vil ikke tillade det og henholder sig til en paragraf i vedtægterne: Stk. 2. Fremleje eller –lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de betingelser, der fastsættes af bestyrelsen. (betingelser som ikke er beskrevet i vedtægterne).

Da de bor sammen og deles om udgifterne og iøvrigt har fælles husholdning mm., mener jeg ikke, der er tale om udlejning af værelser, og dermed har bestyrelsen ingen ret til indblanding. Eller?

Svar

Kære Spørger

Med den begrænsning at jeg jo ikke kender vedtægterne, mener jeg ikke bestyrelsen kan modsætte sig dette.

Det samlede antal personer, der bor i lejemålet må dog ikke må overstige antallet af beboelsesrum.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten