De advokatetiske regler

De advokatetiske regler vedrører de pligter, der påhviler advokater i forbindelse med udøvelse af deres hverv.

Om reglerne

Når du henvender dig til en advokat, er advokatens vigtigste opgave at yde en professionel rådgivning samt at varetage og forsvare dine rettigheder.

De advokatetiske regler indeholder bl.a. reglerne for advokaters tavshedspligt, reglerne for hvordan en advokat skal forholde sig i tilfælde af en interessekonflikt samt advokatens oplysningspligt til sin klient - herunder oplysning om honorar m.m.

Hvornår gælder reglerne?

Reglerne gælder for alle medlemmer af Advokatsamfundet

Myndighed

Advokatsamfundet har ansvaret for reglerne, som er publiceret på advokatsamfundet.dk

Officielt navn

De advokatetiske regler