Åbn alleLuk alle

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om, hvad du skal gøre af dit byggeaffald og hvordan du i øvrigt kommer af med dit affald.

Om bekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen er den lov, der omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning. Dvs. den er det regelsæt, som du, din kommune og den region, du bor i, skal overholde i forhold til at komme af med affald eller genanvende det. Affaldsbekendtgørelsen indeholder også bestemmelser om, at kommunerne kan forlange gebyrer for affaldshåndteringen og at gebyrerne ikke må overstige kommunens omkostninger ved håndteringen af affaldet.

Ud over almindelige regler om, hvordan du skal håndtere affaldet, indeholder affaldsbekendtgørelsen også regler, der beskriver, hvordan du skal bortskaffe byggeaffald og -affald, der indeholder miljøskadelige stoffer, som fx PCB (§ 13).

Affaldsbekendtgørelsen foreskriver bl.a., at bygherre skal anmelde nedrivning og renoveringsarbejder til kommunen 14 dage inden arbejdet begynder. Disse regler gælder, når du i forbindelse med byggeriet

  • producerer mere end ét ton affald,
  • hvis du skal renovere eller nedrive, hvad der svarer til 10 kvadratmeter af boligens grundareal

Reglerne gælder også, hvis du selv er bygherre.

Hvornår gælder bekendtgørelsen?

Du skal rette dig efter affaldsbekendtgørelsen, når du fx har byggeaffald i forbindelse med, at du

  • bygger nyt
  • bygger om eller renoverer
  • river ned.

Myndighed

Miljøministeriet administrerer affaldsbekendtgørelsen.

Officielt navn

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald