Åbn alleLuk alle

Aflevering af byggeriet

Ved afleveringsforretningen noteres eventuelle fejl og mangler. Herefter venter udarbejdelsen af det endelige byggeregnskab og den afsluttende afregning med entreprenøren.

Gennemgang af byggeriet

Når et byggeri er færdigt, melder entreprenøren eller håndværkeren det klar til dig som bygherre, og I aftaler en afleveringsdag, hvor det udførte arbejde gennemgås.

Hvis alt arbejdet er udført, som beskrevet i aftalen, er der ingen problemer, og du kan acceptere, at byggeriet afleveres.

Er der kun mindre fejl og mangler, kan du godt acceptere afleveringen, men så skal du sikre dig, at manglerne bliver udbedret inden for et rimeligt tidsrum.

Er kvaliteten af arbejdet helt uacceptabel og behæftet med væsentlige fejl og mangler, skal du nægte aflevering, indtil fejlene er rettet.

Fejl og mangler ved byggearbejdet

Fejl og mangler kan fx. være:

  • Arbejde i dårlig håndværksmæssig kvalitet, såsom helligdage og løbere i malearbejde eller arbejde, der er håndværksmæssigt forkert udført som fx forkert fald på gulvet i badeværelset.
  • Arbejdet er ikke udført i henhold til det aftalte, fx forkert placering af en dør, forkert farve på væggen eller en forkert træsort på køkkenbordpladen.
  • Manglende leverancer i form af fx for få belysningsarmaturer i badeværelset eller manglende skabselementer i soveværelset.
  • Synlige mangler i form af fx manglende fuger, afslutningslister indvendigt eller inddækninger på taget.
  • Skjulte fejl og mangler, fx for lidt isolering i tagkonstruktionen forkert udførte afløbsinstallationer.

Det er især de skjulte fejl og mangler, som er problematiske, da de ikke umiddelbart kan erkendes, men senere hen kan vise sig i form af alvorlige følgeskader og problemer.

Mangelliste

Du og din eventuelle rådgiver skal meget grundigt gennemgå byggeriet for fejl om mangler og udarbejde en skriftlig mangelliste, som sendes til entreprenøren eller håndværkeren forud for afleveringsforretningen, så han kan tage stilling til manglerne. Under afleveringen er det vigtigt, at få sat pris på hver enkelt mangel – ikke fordi du skal betale for at få dem udbedret, men fordi det senere hen, i enkelte tilfælde, kan blive aktuelt at få andre håndværkere til at udbedre problemerne på entreprenørens regning.

Udbedring af fejl og mangler

Du har ret til at få udbedret de påpegede fejl og mangler uden yderligere betaling og inden for en rimelig tidsfrist. Ved mindre mangler, vil en rimelig tidsfrist være inden for få uger, med mindre manglerne har betydning for om du kan bebo huset, fx. om varme, vand og el fungerer. I så fald bør manglerne udbedres hurtigst muligt.

Driftsvejledning og instruktion

Hvis afleveringen af byggeriet forløber som den skal, og du accepterer afleveringen, skal du også orienteres om vedligehold og eventuel drift af de forskellige dele af byggeriet.

Byggeregnskab og betaling

Når byggeriet er færdiggjort og afleveret, skal entreprenøren udarbejde og fremsende et endeligt byggeregnskab, en slutopgørelse, til dig. I slutopgørelsen anføres tilbudsprisen eller den samlede pris for arbejdet, hvis arbejdet er lavet efter regning, inklusiv eventuelle aftalte ekstraarbejder.

Du skal ikke betale mere end den oprindelige tilbudspris, med mindre andet er aftalt undervejs.

Ved større byggerier er det almindeligt at du betaler i flere rater - typisk en gang om måneden, efterhånden som arbejdet skrider frem. Hvis der er fejl og mangler ved afleveringen, kan du tilbageholde en del af resterende betaling, indtil manglerne er afhjulpet.