Andelsboliger

Her kan du læse om andelsboligforeninger, hvordan de driftes, de juridiske rammer og hvad du skal være opmærksom på før du køber en andelsbolig.

Hvad er en andelsboligforening

En andelsboligforening er en forening, der har til formål at eje og drive en ejendom på andelsbasis. Foreningens medlemmer ejer en andel af foreningens formue. Til andelen er der knyttet en brugsret til en bolig i foreningens ejendom.

Læs om de forskellige typer af andelsboligforeninger

Fakta om andelsboliger

Der er i 2013 ca. 205.000 andelsboliger svarende til ca. 7 pct. af den samlede boligmasse. Til sammenligning udgør ejerboligerne ca. 50 pct., mens de almene boliger udgør ca. 22 pct.

I København er der ca. 97.000 andelsboliger svarende til ca. 32 pct. af boligmassen. Andelsboligen er dermed den mest udbredte boligform i København. Boligsammensætningen i København er derfor atypisk i forhold til sammensætningen på landsplan. Ejerboligerne udgør til sammenligning ca. 29 pct.

Ser man på de fem regioner, så findes ca. 2/3 af alle andelsboliger i Region Hovedstanden, mens kun ca. 5 pct. findes i Region Nordjylland

I dag findes der andelsboliger i alle landets kommuner, bortset fra Christiansø og Læsø.

Læs om de forskellige typer af andelsboligforeninger

Drift af en andelsboligforening

Ved køb af en andel i en privat andelsboligforening bliver man medlem af foreningen og medejer af andelsboligforeningens ejendom. Det er bestyrelsen, der varetager den daglige drift, og den vælges på generalforsamlingen, som er den øverste myndighed.

Regler for andelsboliger

Køb og salg af andelsboliger

Køb og salg af andelsboliger er reguleret af andelsboligloven og den enkelte forenings vedtægter.