Andelsboliger

Her kan du læse om andelsboligforeninger, hvordan de driftes, de juridiske rammer og hvad du skal være opmærksom på før du køber en andelsbolig.

I 2017 var der ca. 205.600 andelsboliger svarende til ca. 7 pct. af den samlede boligmasse. Til sammenligning udgør ejerboligerne ca. 50 pct., mens de almene boliger udgør ca. 22 pct.

Hvad er en andelsboligforening

En andelsboligforening er en forening, der har til formål at eje og drive en ejendom på andelsbasis. Foreningens medlemmer ejer en andel af foreningens formue. Til andelen er der knyttet en brugsret til en bolig i foreningens ejendom.

Drift af en andelsboligforening

Ved køb af en andel i en privat andelsboligforening bliver man medlem af foreningen og medejer af andelsboligforeningens ejendom. Det er bestyrelsen, der varetager den daglige drift, og den vælges på generalforsamlingen, som er den øverste myndighed.

Regler for andelsboliger

Køb og salg af andelsboliger

Køb og salg af andelsboliger er reguleret af andelsboligloven og den enkelte forenings vedtægter.