Åbn alleLuk alle

5. Vælg anden finansiering

De fleste boligkøb finansieres med en kombination af realkreditlån, lån i pengeinstitutter eller pantebrevslån samt en kontant udbetaling på mindst 5 %, som er påkrævet. Obligationsbaserede realkreditlån og prioritetslån er som regel de billigste finansieringskilder.

Supplement til realkreditlån

Du kan som hovedregel maksimalt låne 80 % af ejendommens kontantværdi med den type lån, når du køber et helårshus. For sommerhuse er grænsen 60 %, og for byggegrunde er den 40 %.

Derfor har de fleste brug for at supplere med et bolig- eller prioritetslån. Du kan som regel få en samlet pakke med både realkreditlån og bolig- eller prioritetslån hos én leverandør, da penge- og realkreditinstitutterne samarbejder.

Realkreditinstitutterne låner penge ud til køb af fast ejendom, mod sikkerhedsstillelse for lånet i ejendommens værdi. Den øvrige supplerende finansiering af boligkøbet vil derimod grundlæggende være baseret på, at pengeinstituttet gennemgår dine økonomiske forhold og foretager en kreditvurdering på det grundlag.

Din økonomi spiller altså en afgørende rolle for, hvilken finansiering pengeinstituttet vil tilbyde dig, fordi lånet ydes som en personlig kredit. Lånets størrelse og øvrige vilkår afhænger derfor ikke blot af sikkerheden i ejendommens værdi, men også af både din betalingsevne og -vilje. Derfor bør du altid indhente tilbud fra flere pengeinstitutter, så du kan sikre dig de bedst mulige vilkår og den bedste pris.

Valg af anden boligfinansiering

Hvis du vælger at optage et bolig- eller prioritetslån, er det vigtigt, at du sammenligner løbetid og renter. Det er også vigtigt, at du tager stilling til, om du ønsker en finansiering, der er baseret på fast eller variabel forrentning. Samtidig bør du overveje, om du har eller kan få behov for afdragsfrihed på lånet. Hvis du vælger lån med variabel forrentning eller afdragsfrihed, er det særligt vigtigt at være opmærksom på gebyrer og bidrag, som kan have afgørende indflydelse på de samlede låneomkostninger. Endelig bør du overveje, om lånet eventuelt skal kunne fungere som en kassekredit, du løbende kan trække på.

Finansrådet og Forbrugerrådet har udarbejdet Pengepriser.dk – et website, hvor du kan sammenligne danske pengeinstitutters priser og vilkår for bl.a. bolig- og prioritetslån. Her kan du få overblik over priserne inden et møde med de pengeinstitutter, du vil bede om tilbud.