5. Vælg anden finansiering

De fleste boligkøb finansieres med en kombination af realkreditlån, lån i pengeinstitutter eller pantebrevslån samt en kontant udbetaling på mindst 5%, som er påkrævet. Obligationsbaserede realkreditlån og bankernes realkreditlignende lån er som regel de billigste finansieringskilder.

Supplement til realkreditlån

Du kan som maksimalt belåne 80% af ejendommens kontantværdi med realkreditlån. For sommerhuse er grænsen 75%, og for byggegrunde er den 40 %.

Derfor har de fleste brug for et supplerende lån. Du kan som regel få en samlet pakke med både realkreditlån og supplerende lån hos én leverandør, da penge- og realkreditinstitutterne samarbejder.

Realkreditinstitutterne låner penge ud mod pant i den ejendom, du køber. Den øvrige supplerende finansiering af boligkøbet vil derimod grundlæggende være baseret på, at pengeinstituttet gennemgår dine økonomiske forhold og foretager en kreditvurdering på det grundlag.

Din økonomi spiller altså en afgørende rolle for, hvilken finansiering pengeinstituttet vil tilbyde dig, fordi lånet ydes som en personlig kredit. Lånets størrelse og øvrige vilkår afhænger derfor ikke blot af sikkerheden i ejendommens værdi, men også af både din betalingsevne og -vilje. Derfor bør du altid indhente tilbud fra flere pengeinstitutter, så du kan sikre dig de bedst mulige vilkår og den bedste pris.

Valg af anden boligfinansiering

Hvis du vælger at optage et supplerende lån, er det vigtigt, at du sammenligner løbetid og renter. Det er også vigtigt, at du tager stilling til, om du ønsker en finansiering, der er baseret på fast eller variabel forrentning. Samtidig bør du overveje, om du har eller kan få behov for afdragsfrihed på lånet. Hvis du vælger lån med variabel forrentning eller afdragsfrihed, er det særligt vigtigt at være opmærksom på omkostningerne, som kan have afgørende indflydelse på de samlede låneomkostninger. Endelig bør du overveje, om lånet eventuelt skal kunne fungere som en kassekredit, du løbende kan trække på.

FinansDanmark og Forbrugerrådet Tænk står bag Pengepriser.dk, hvor du kan sammenligne danske pengeinstitutters priser og vilkår for bl.a. bolig- og prioritetslån. Her kan du få overblik over priserne inden et møde med de pengeinstitutter, du vil bede om tilbud.

Læs mere under FAKTA i venstre side.