Autorisationsloven

Autorisation fastlægger, hvilke installationer, der skal udføres af autoriserede fagpersoner.

Om loven

Autorisationsloven handler om, hvilke installationer på området for el, vvs og kloak, som skal udføres af autorisrede fagpersoner. Desuden handler loven om, hvordan man opnår en autroisation og hvilke regler, der gælder for de autoriserede fagpersoner i forhold tl deres autorisation.

El-installationer

Loven slår blandt andet fast, at elektriske installationer for stærkstrøm og installationer, der styre stærkstrømsfunktioner, kun må udføres af el-installatører, der har en autorisation. Disse elektriske installationer regnes fra og med fast tilkobling til eller frakobling fra elforsyningsanlæg og omfatter også faste ledningssystemer, tavler, målere, tilslutningssteder og andet fast installationsmateriel samt fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande.

Gas-installationer

Installationer til bygas, naturgas, flaskegas, biogas, brint eller lignende brandbare gasser må kun udføres og serviceres af vvs-installatører med autorisation. Installationen regnes fra og med tilslutning til eller frakobling fra distributionsledninger eller forsyningsanlæg og omfatter stik- og husledninger samt gasmateriel, herunder apparater og apparaternes ventilations- og aftrækssystemer.

Loven siger desuden at fx nogle gasfyrede brænderanlæg dog alene må udføres af producenten eller af virksomheder med godkendelse på gasområdet.

Vand-installationer

Vand- og afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger kræver også en autoriseret fagperson. Installationen regnes fra og med tilslutning til og frakobling fra forsyningsledning og omfatter hele installationen inkl. armaturer og installationsgenstande. Undtaget er dog installationer til et forsyningsanlæg for kun en enkelt privat forbruger.

Kloakområdet

Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord og dertil hørende kloakledninger må kun udføres og serviceres en autoriseret kloakmester. Afløbsinstallationen regnes fra og med tilslutningen til hovedkloak og omfatter stikledninger, anlæg til rensning af spildevand og anlæggenes afløbsledninger, nedsivningsanlæg til regnvand, regnvandsledninger tilsluttet offentligt regnvandssystem, tryk- og vakuumafløbssystemer, samletanke og bygnings- og omfangsdræn.

Hvornår gælder loven?

Loven gælder for el, vvs og kloakområdet i situationer, hvor installationer inden for disse områder skal installeres eller serviceres.

Myndighed

Sikkerhedsstyrelsen administrerer autorisationsloven.

Officielt navn

Lov nr. 401 af 2014 om autorisation.