Åbn alleLuk alle

1. Faldgruber i badeværelset

Badeværelset har mange tekniske installationer og tunge materialer og det medfører risiko for konstruktionsfejl og andre faldgruber.

Risiko for udforudsete udgifter

Et badeværelse bliver ofte dyrere end først antaget. Der kan skyldes, at der er skjulte skader eller fejl, som viser sig undervejs. Det kan også være, du som bygherre beslutter dig for at afvige fra den oprindelige plan. Det kan hurtigt løbe op, hvis du allerede har købt materialer, som du ikke skal bruge alligevel og som ikke kan leveres tilbage.

Brug hellere tid på at planlægge, inden du går i gang. Så du kommer omkring alle aspekter af byggeriet. På den måde kan du undgå nogle af de uforudsete udgifter.

Undgå skader på bygningens konstruktion

I badeværelser gælder der særlige krav til konstruktionen. Badeværelser – og vådrum i øvrigt – inddeles i to zoner: en fugtigzone og en vådzone. I begge zoner er der skrappe krav til både materialer og konstruktion. Krav, som er mere omfattende end i resten af bygningen. Samtidig er der måske grænser for, hvad bygningen kan bære.

Hvis du ikke er opmærksom på alle disse krav og regler, og byggeriet udføres forkert, risikerer du at blive gjort ansvarlig for eventuelle skader på bygningen – også længe efter du eventuelt er flyttet fra ejendommen.

Skjulte fejl i konstruktionen kan give forsinkelser

Hvis du skal renovere et eksisterende badeværelse, kan der være risiko for skjulte skader, fx råd- eller svamp, som ikke umiddelbart er synlige. Disse problemer kan forsinke dit byggeri betydeligt og kan medføre ret store ekstraomkostninger. Der kan også være skjulte problemer med bygningens konstruktioner eller installationer, fx forældede byggematerialer eller fejl i bærende dele.

Afdæk så mange forhold som muligt, inden du går i gang med at bygge badeværelse. Hvis der er revner og fugtskjolder, gyngende gulve eller hængende lofter, kan der være noget galt med konstruktionen nedenunder.

Hvis der er fejl på bygningsdele, og din bolig ligger i et etagebyggeri, kan det være ejer- eller andelsforeningens forsikringer, som skal betale for at få udbedret skaderne.

Hvis boligen er et enfamiliehus, kan du med fordel undersøge, hvad din husforsikring dækker. Bygninger, som er bygget efter 2008, er som regel omfattet af en obligatorisk byggeskadeforsikring.

Tal med dit forsikringsselskab

Inden du går i gang med dit byggeprojekt, bør du orientere dit forsikringsselskab om dine planer. Arbejdet kan nemlig have betydning for din husforsikring. Du kan også tale med forsikringsselskabet for at finde ud af, om det er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet.

Reglerne for obligatorisk byggeskadeforsikring gælder som udgangspunkt kun, hvis du bygger helt ny bolig eller udvider etagearealet - fx hvis du bygger en tilbygning eller udvider op i taget. Du er altså ikke omfattet af reglerne, hvis du blot renoverer de eksisterende kvadratmeter.

Derfor er det en god idé at undersøge forsikringsforholdene grundigt, hvis du skal i gang med en større ombygning eller renovering af din eksisterende bolig.

Undersøg håndværkerens forsikring

Inden du indgår en aftale med håndværkerne, kan det være en god idé at undersøge præcist, hvad deres forsikringer dækker, hvis der opstår problemer undervejs.

Under byggeriet kan byggematerialer i perioder ligge ubeskyttet hen. Tjek derfor også, hvordan du eller håndværkeren er dækket, hvis noget bliver stjålet eller beskadiget. Hvis du ikke har tegnet en forsikring i forbindelse med byggeriet, hæfter du formentlig selv for tabet. Det er også derfor, det kan betale sig at overveje, om du selv skal købe materialerne ind, eller om du overlader indkøbene til håndværkeren.

Når du selv bygger med

Hvis du selv deltager i byggeriet sammen med håndværkere, og der senere opstår problemer, kan det rent juridisk være svært at afgøre, hvem der ansvarlig for eventuelle fejl – du selv eller håndværkerne. Derfor kan det også være problematisk at få erstatning for skader eller fejl, når du har lavet noget af arbejdet selv.

Garanti for byggeriet eller på eget ansvar?

Det er vigtigt at sikre sig håndværkeren tilbyder garanti for arbejdet, fx med Byg Garanti-ordningen. Du kan også med fordel undersøge, om håndværkeren inden for de senere år har udført arbejde, som er behæftet med skader, sjusk eller fejl.

Søg efter håndværker med Byg Garanti

Vær også opmærksom på, at der kan være forskel på garanti på byggematerialer. Hvis du selv køber materialer, gælder den almindelige forbrugergaranti og reklamationsret. Hvis det er håndværkeren, gælder forældelseslovens regler med den absolutte forældelsesfrist på 10 år for krav ifm fejl og mangler ved byggematerialer.

Det står dog producenter og leverandører frit for at tilbyde garantiordninger af længere varighed. Visse vinduesproducenter giver f.eks. helt til op til 25 års garanti mod råd og svamp på deres trævinduer, mens nogle producenter af tagdækningsmaterialer giver op til 15, 20 eller 30 års garanti på deres produkter. Det er vigtigt, at du får skriftlig dokumentation for, at der er givet en længere garanti på materialet.