Åbn alleLuk alle

5. Lovkrav til badeværelset

Badeværelset er det rum, der har flest tekniske installationer samlet på et sted. Derfor er der også en lang række krav til byggeriet, som skal overholdes.

Krav, regler og anvisninger

Det er forbundet rigtig med mange krav og regler, når du bygger badeværelse. Disse krav og regler skal sikre, at der ikke sker skader eller fejl. Faktisk er der så mange regler og anvisninger, så det ikke er muligt at gengive dem alle her. Overordnet skal du overholde byggeloven.

Meget kan lade sig gøre, men vand og el kan være en dødbringende kombination, og det kan være problematisk at flytte afløb eller rør. Desuden er der rigtig meget, du ikke må lave selv. Fx skal el-, vvs- og kloak-arbejder altid udføres af autoriserede fagpersoner for at være lovlige.

Hvis du ikke er opmærksom på krav og regler, kan du risikere fejl og skader og dermed meget store ekstraregninger.

Bygningsreglementet og vejledninger til udførelsen

Bygningsreglementet beskriver de overordnede regler. Generelt skal badeværelser overholde følgende krav:

 1. Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum.
 2. Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte.
 3. Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet.
 4. Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb.
 5. I den del af vådrummet, hvor der må forventes jævnlig vandpåvirkning, må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet.
 6. Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.

Bygningsreglementet omfatter nye bygninger og væsentlige ændringer i eksisterende bygninger, og det har ændret sig flere gange gennem tiderne. Du skal overholde bygningsreglementerne for de perioder, hvor bygningen er opført. Hvis din bolig fx er bygget i 2010, skal du altså overholde Bygningsreglementet for 2010, når du renoverer dit badeværelse. Men hvis du laver en tilbygning i 2016, skal denne bygning overholde bygningsreglementet for 2015, mens resten af bygningen blot behøver leve op til kravene fra 2010.

I forhold til badeværelsesbyggeri er de vigtigste bestemmelser i bygningsreglementet følgende:

Generelt om konstruktion

Dimensionering og konstruktion

Bygningsreglementet om fugt og holdbarhed

Bygningsreglementet om indretning af bade- og wc-rum

Anvisninger, som skal overholdes

Ud over de meget generelle regler i bygningsreglementet gælder en lang række konkrete krav til udførelsen. Disse krav findes i mange forskellige publikationer og vejledninger. Blandt andet vejledninger fra:

 • DS (Dansk Standard)
 • Dansk Ingeniørforenings Normer
 • SBi Anvisning 200 Vådrum
 • SBi Anvisning 189
 • Småhuse fra Statens Byggeforskningsinstitut

En byggesagkyndig rådgiver kan vejlede dig i de forskellige anvisninger og konstatere om byggeriet er udført efter dem, når håndværkerne afleverer byggeriet til dig.

Andre krav og regler

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.