Åbn alleLuk alle

2. Økonomi i badeværelset

Badeværelset er det dyreste rum pr. kvadratmeter. Derfor betaler det sig at lægge et realistisk budget og også beregne et beløb til uforudsete udgifter, inden du går i gang med byggeriet.

Hvad koster et badeværelse?

Hvad enten du skal bygge nyt, bygge til eller renovere et eksisterende badeværelse, skal du regne med minimum 25-30.000 kr. pr. m2 for et badeværelse. Prisniveauet er inkl. materialer, udgifter til håndværkere og moms og gælder, når du bruger gode standardmaterialer.

Hvis du vil have mere eksklusive materialer og sanitet, bliver prisen selvsagt højere. Det koster også mere, hvis der er særlige byggetekniske forhold at tage hensyn til, fx hvis du skal reparere en skade, omlægge afløb eller støbe helt nyt fundament. Desuden bør du være opmærksom på, at små badeværelser koster relativt mere pr. kvadratmeter end store badeværelser.

Læg et realistisk budget

Sørg for at få overblik over alle udgifter, og lav et realistisk budget. Til at begynde med må du regne med overslagspriser, men skriv de realistiske priser ind i budgettet, så snart du har dem. Jo mere omhyggelig du er med budgettet, jo færre ubehagelige overraskelser vil du opleve. Husk også, at du ikke kun skal budgettere med de synlige elementer såsom sanitet og klinker, men også skal beregne priser på fx forsikringer, fundament og fugtsikring.

Der er mange ubekendte, når du bygger badværelse. Du kan med fordel budgettere med 10-15 % til de uforudsete udgifter.

Se et eksempel på, hvilke poster, du kan have med på et budget til et badeværelse

Indhent tilbud

Du må indhente så mange tilbud på opgaven, som du har lyst til, men i praksis kan det godt betale sig at nøjes med 3-4 tilbud. Tilbuddet skal indeholde en præcis beskrivelse af, hvad det dækker, hvis det ikke refererer til dit eget projektmateriale.

Det er en stor fordel, hvis tilbuddet specificerer prisen på de forskellige dele af byggeriet. Det gør det nemmere at sammenligne tilbuddene, hvis de ikke indeholder helt de samme ydelser.

Det skal fremgå af tilbuddet, hvor længe det er gældende.