Åbn alleLuk alle

Undersøg beboelsesrum

Når du kommer ind i boligen, skal du lægge mærke til om der er en muggen ”kælderlugt”. Tjek også, om døre og skuffer binder og om der er revner, løse dele eller misfarvninger på indermurene.

Skillevægge og lofter

Kig efter, om skillevæggene er lavet af gips, træ eller er muret. Se efter, om de kan flyttes eller fjernes, og om du har mulighed for at hænge noget op på dem.

Kig efter revner, løse dele eller misfarvninger på lofterne. Det kan være tegn på fugtproblemer.

Kig efter skimmelsvamp - kig også bag møbler, der står opad væggen.

Se også efter dug på indersiden af vinduerne.

Se efter om tapetet buler og om der er fugtskjolder på vægge og loft kan skyldes høj luftfugtighed, men kan også tegn på utætheder eller andre problemer ydervægge og tag.

El-installationer

Normalt skal en autoriseret elektriker lave alle el-installationer. Undersøg derfor om el-installationerne ser ud som om, de er lavet privat. Se også efter, om der er kraftstik (380 volt) i boligen. En moderne husholdning kræver kraftstik til mange køkkenmaskiner med videre. Det kan være en god ide at rådføre dig med en elektriker for at sikre, at el-installationerne er sikkerhedsmæssigt i orden.

Gulve

Hvis der er tæpper på gulvene, er det en god ide at løfte tæpperne og se, om gulvet under tæpperne er trægulv, betongulv eller andet. Hvis det er trægulv, skal du især være opmærksom på, om det føles fugtigt på overfladen af trægulvet. Dette kan være tegn på manglende udluftning af de rum, der ligger nedenunder (normalt kælderrum) og kan føre til fugtproblemer.

Hvis der er indvendigt klinkegulv eller flisegulv, skal du kigge efter, om der er revner i fugerne imellem klinkerne, eller om klinkerne er revnede. Dette kan være et tegn på, at huset sætter sig. Det kan samtidigt være et problem med rengøring og fugt. Ligeledes skal du se, om der er revner i vægfliser.

Indvendige døre og vinduer

Kig efter, om de indvendige døre vrider sig - ikke slutter tæt til karmen hele vejen rundt om døren. Hvis dørene vrider sig, kan de have fået fugt.

Se efter om malingen på træværket på døre og vinduer er hel og dækkende. Hvis træet er blottet kan du prøve at stikke en syl eller spids kniv ind i træet. Synker spidsen længere end ca. 6 mm ind, er træet sandsynligvis angrebet af råd, og så vil det som minimum være nødvendigt at udskifte de angrebne områder. Det er især bundrammer og bundkarme, som er udsatte.

Kontrollér, at ruden sidder ordentlig fast. På ældre vinduer vil der være en kitfals, mens nyere ruder er fastgjort med glaslister, som kan løsne sig eller blive angrebet af råd, hvis de er lavet af træ.

Prøv at åbne og lukke vinduer og yderdøre for at se om de går let. Binder døren eller vinduet, kan det eventuelt skyldes slidte hængsler.

Ældre vinduer med et enkelt lag glas er ofte forsynet med indvendige forsatsvinduer. Der kan danne sig skimmelsvamp eller mug mellem den yderste rude og forsatsruden, hvis ventilationen mellem ruderne er dårlig. Det inderste vindue eller rude skal slutte helt tæt til karmen, mens det yderste lag skal være ventileret udadtil.

Skabsinventar

Især i badeværelset og køkkenet kan det være en god idé at kigge ind i bunden af skabene. Hvis der er tegn på misfarvning eller lignende, kan dette være et tegn på fugt. Hvis der er buler i pladerne på skabsinventaret, kan det ligeledes være tegn på fugtskader.