Andre lånetyper

Prioritetslån med pant i boligen anvendes typisk til finansiering af den del af købesummen, som ikke finansieres ved udbetaling eller optagelse af realkreditlån eller realkreditlignende lån

Overvej forskellige typer i forhold til dine behov

Der er typisk tale om et personligt lån, der udbetales kontant og ydes mod udstedelse af et ejerpantebrev i ejendommen. Pengeinstituttet vil altid foretage en vurdering af din økonomi og den ejendom, der udstedes ejerpantebrev i. Vurderingen af ejendommen gennemføres enten af instituttets egne vurderingskyndige eller af en ejendomsmægler.

Lånene er som regel variabelt forrentede men ydes også med (en noget højere) fast rente. Nogle lån er sammensat, så du kan få fleksibel adgang til friværdien i din bolig. Denne låntype fungerer grundlæggende som en kassekredit og sikrer, at du kan indsætte og hæve på kontoen, som det passer dig. Det kan være en fordel, hvis du skal finansiere køb af bil, boligforbedringer el.lign., fordi lånet er givet med sikkerhed i din bolig og derfor er billigere end en almindelig kassekredit.

Du bør dog altid overveje, hvordan du ønsker at prioritere afvikling af gæld i forhold til fleksibel adgang til friværdien i din bolig. Fleksibiliteten giver en række fordele i det daglige, men hvis ejendomspriserne falder, er det en fordel at have afviklet gæld for at undgå at blive teknisk insolvent.

Renten

Vælger du et lån med variabel rente, står du i de samme overvejelser som ved et realkreditlån med variabel rente. På nogle produkter falder den månedlige ydelse i takt med et fald i renten, mens det for andre låntyper er løbetiden, som bliver kortere ved en lignende renteudvikling. Stiger renten, gælder det modsatte. Dit valg af låntype har altså indflydelse på, hvordan ydelsen eller løbetiden udvikler sig.

Valgfri løbetid

Der er stor valgfrihed med hensyn til løbetid, og du har mulighed for at finansiere en del af din ejendoms værdi med ganske kort løbetid, ligesom du kan finansiere hele ejendommens værdi med en løbetid på over 30 år.

Indfrielse

Lånene kan normalt indfries når som helst ved betaling af restgælden (kurs 100). Vær opmærksom på, at der kan også være omkostninger og/eller gebyrer ved at indfri lånet før aftalt tid.