Åbn alleLuk alle

Boliglån

Boliglån er en betegnelse for prioritetslån, som typisk anvendes til finansiering af de 15 % af købesummen, som ikke finansieres ved udbetaling eller optagelse af realkreditlån.

Overvej forskellige typer i forhold til dine behov

Et boliglån er typisk et personligt lån, der udbetales kontant og ydes mod udstedelse af et ejerpantebrev i ejendommen. Hvis du optager et boliglån, vil pengeinstituttet altid foretage en vurdering af din økonomi og den ejendom, der udstedes ejerpantebrev i. Vurderingen af ejendommen gennemføres enten af pengeinstituttets egne vurderingskyndige eller af en ejendomsmægler.

Boliglån kan enten være fastforrentede eller variabelt forrentede, og nogle boliglån er sammensat, så du kan få fleksibel adgang til friværdien i din bolig. Denne låntype fungerer grundlæggende som en kassekredit og sikrer, at du kan indsætte og hæve på kontoen, som det passer dig. Det kan være en fordel, hvis du skal finansiere køb af bil, boligforbedringer el.lign., fordi lånet er givet med sikkerhed i din bolig og derfor er billigere end en almindelig kassekredit.

Du bør dog altid overveje, hvordan du ønsker at prioritere afvikling af gæld i forhold til fleksibel adgang til friværdien i din bolig. Fleksibiliteten giver en række fordele i det daglige, men hvis ejendomspriserne falder, er det en fordel at have afviklet gæld for at undgå at blive teknisk insolvent.

Renten

Vælger du et boliglån med variabel rente, står du i de samme overvejelser som ved et realkreditlån med variabel rente. På nogle produkter falder den månedlige ydelse i takt med et fald i renten, mens det for andre låntyper er løbetiden, som bliver kortere ved en lignende renteudvikling. Stiger renten, gælder det modsatte. Dit valg af låntype har altså indflydelse på, hvordan ydelsen eller løbetiden udvikler sig.

Valgfri løbetid

Der er stor valgfrihed med hensyn til løbetid, og du har mulighed for at finansiere en del af din ejendoms værdi med ganske kort løbetid, ligesom du kan finansiere hele ejendommens værdi med en løbetid på over 30 år.

Indfrielse

Boliglån med variabel rente kan normalt indfries til kurs 100.